Svenstaåns FVO

Fiskevårdsområdet omfattar Svenstaån uppströms bron för allmänna vägen nr 542 genom Svenstaviks samhälle, Backsjöån, sjöarna Rörösjön, Lill-Backsjön, StorBacksjön, Lillsjön, Östbergsbodsjön, Östbergstjärnen och del av Kläppsjön samt vatten som rinner till dessa.

Svenstaån har en genuin vildmarksprägel och är svåråtkomlig sett ur fiskesynpunkt, något som föreningen inför framtiden tänker vidmakthålla och bevara, för att öka storsjööringens antal i Storsjön och i Svenstaån.

Svenstaån på sträckan från Medalen i Svenstavik till Rörösjön, samt Backsjöån är föremål för fiskevårdande åtgärder Rörösjön: Fiske med olika metoder hela året. Fiske efter öring och harr från juni till augusti. Rörösjön är lättåtkomlig genom existerande vägar. Svenstaån är svåråtkomlig och kräver extra kraftinsats för den genuine sportfiskaren.

Stor-Backsjön och Lillsjön kan nås ganska enkelt från skogsbilvägar samt kort promenad. Kläppsjön kan nås via en skogsbilväg som når nästan fram till sjön. OBS! Inom den ostligaste delen av Kläppsjön ligger utanför fiskevårdsområdet (se karta).

Svenstaån neom idag liggande Medalens gård foto Bergs arkiv

Backsjöån har stor vildmarksprägel och är i hela sin längt ganska svåråtkomlig men kan nås via skogsbilvägar samt kortare promenader. Östbergsbodsjön kan bl.a. nås via en skogsbilväg längs östra sidan (vägen dock stängd för biltrafik).

Rörösjön bjuder på bra möjligheter efter fiske på abborre, gädda och harr. Svenstaån från Rörösjön ned till Svenstavik har nu ett bra bestånd av storsjööring, tack vare mångåriga rom och fiskutsättningar. Svenstaån har en genuin vildmarksprägel och är svåråtkomlig sett ur fiskesynpunkt, något som vi inför framtiden tänker vidmakthålla och bevara, för att öka storsjööringens antal i Storsjön och i Svenstaån.

Tillgängliga fiskeplatser i Svenstaån

Fiskeplats Svenstaån ligger i centrala Svenstavik vid Aktivitetsparken, Svenstaviks Hälsocentral. En mycket trevlig och vacker plats vid Svenstaåns strand Här fiskar du öring, abborre och regnbåge. Platsen är perfekt för dig som spontant kommer på att du vill fiska eller grilla i glada vänners lag stor som små. Platsen har en brygga och en grillplats. Perfekt för dig som är rullstolsbunden eller av andra orsaker har svårt att gå och röra sig.
Bilväg och parkering 20 m från grusade fiskestigar. Platsen är enkel för dig som är rullstolsburen eller på annat sätt har rörelsesvårigheter

 • fiskeplatser med landgångar
 • grillplats med takbeklädd paviljong
 • bilväg och parkering vid gångväg som ansluter till grillplats och fiskevatten
 • grusade och asfalterade gångvägar
  Läs mer om tillgängliga fiskeplatser här>>>

KONTAKTPERSONER

FISKAIBERGKORTEN

VÅRA VANLIGASTE FIKARTER

 • Öring, abborre, gädda, sik och lake

FISKEKORT OCH INFORMATION

BOENDE; AFFÄR OCH BRÄNSLE

 • All samhällsservice finns i Svenstavik

FISKETIPS

 • Rörösjön: Fiske med olika metoder hela året. Fiske efter öring och harr från juni till augusti. Rörösjön är lättåtkomlig genom existerande vägar. Svenstaån är svåråtkomlig och kräver extra kraftinsats för den genuine sportfiskaren.

FISKEREGLER:

 • Olika typer av sportfiske är tillåtet i Rörösjön.
 • Minimimått dock för ädelfisk (öring, harr).
 • Nätfiske är tillåtet i Rörösjön för fiskerättsägare.
 • Sträckan i Svenstaån från Rörösågen ned till Medalen är avsatt för enbart flugfiske för att skydda småharr och öring (ca 4 km).
 • Fiske efter öring och harr är förbjuden under lektiden 1 september-1 juni i Svenstaåns strömmande vatten samt Backsjöån.

ÅTGÄRDER:

Svenstaån på sträckan från Medalen i Svenstavik till Rörösjön, samt Backsjöån är föremål för fiskevårdande åtgärder

FOTO

 • Conny Elf där inget annat anges
Kläppsjön foto Anders-Olof Öhlen Svenstav FVOF