Storsjön-Bergs FVO

Området består av den del av Storsjön som ligger inom Bergs kommun och bjuder på ett mycket varierat fiske efter ett stort antal fiskarter såväl sommar som vinter. Tack vare det varierande utbudet finns möjlighet till bra fiske i stort sett hela året runt. I stort sett hela området är lättillgängligt från allmänna vägar. Inga speciella turist- eller handikappanpassningar har gjorts.

Sjön grenar sig i flera långsträckta och breda vikar som Myrviken, Hoverberg och Bergsviken i Svenstavik. Storsjön är en art- och fiskrik sjö. Storsjöbygden och Storsjön beskrivs ibland som en oas i vildmarken, omgiven av höga fjäll i väster och stora skogsområden i öster. Det mytomspunna Storsjöodjuret  finnas i sjön. Storsjöodjurscentret i Svenstavik kan du se och läsa berättelser om sägner.

Det finns nära 20 olika fiskarter i sjön där de vanligaste är öring Jämtlands landskapsfisk. Röding, gädda, abborre, harr, sik , mört och lake är vanliga arter i sjön.  Pungräkan etablerade sig i sjön i början på 1970-talet efter utplantering högre upp i Indalsälven som fisknäringsdjur i reglerade fjällsjöar. Därefter har fiskfaunan i Storsjön successivt utökats med kanadaröding och nors.

FISKETIPS

Under sommarhalvåret är fisket efter stovuxen öring och kanadaröding med dragutter och trolling mycket populärt. Flug- och spinnfiske efter harr och öring kan också vara mycket givande. Vintertid är kikfisket efter harr och sik det mest populära. Olika typer av mormyschkor brukar då vara gångbart.

ALLMÄNNA REGLER

Handredskapsfisket är fritt i hela Storsjön med spö fört från hand eller is. Med handredskap menas spö, pilk eller liknande redskap som är utrustad med lina och högst tio krokar. Dessutom gäller att ”fiskemetoden som sådan inte får förutsätta användning av båt”. Använder du båt måste du ha ett giltigt fiskekort.

Inom fiskevård områdena finns möjlighet att lösa fiskekort för nät, utter, dragrodd, trolling.
Ett gemensamt fiskekort kan lösas för Storsjöns fyra fiskevårdsområden.
Vid fiske med fiskekort på enskilt vatten och vid fiske på allmänt vatten gäller numera gemensamma redskap bestämmelser av fiskevårds skäl.

Minimimått öring 45 cm. Fångad öring under minimimått skall ovillkorligen släppas tillbaka i sjön.

FISKE MED NÄT:

Allt fiske är förbjudet i hela Billstaån samt inom en radie av 300 meter från hamnpirens yttersta spets utanför Billstaåns mynning. Allt nätfiske är förbjudet inom en radie av 300 m från hamnpirens yttersta spets utanför Billstaåns mynning samt söder om en linje från stugorna ca 500 m norr om Capri till gamla timmeravlägget i Galhammar. Läs mer om fiskeregler och köp av fiskekort på Storsjön här>>>

  • Allt nätfiske är förbjudet utanför samtliga bäckutlopp inom en radie av 200 m under perioderna 15 april – 15 juni samt 1 september – 31 oktober

ÅTGÄRDER:

Öring: Årliga kompensationsutsättningar enligt vattendom samt projekt som syftar till förbättrade möjligheter för naturlig reproduktion. Harr: Underhåll och förbättringar av befintliga harrlekbäckar

VANLIGA FISKARTER I VÅRA FISKEVATTEN

  • Gädda, abborre, harr, sik, öring och kanadaröding

KONTAKTPERSON

FISKEKORTSFÖRSÄLJARE OCH INFORMATION

BOENDE

RESTAURANG, AFFÄR OCH BENSIN

Foto Höglunda Gårdbutik & Restaurang