KÖP FISKAIBERGKORTET 600-1200 kr

foto Marlene Åslund

Du behöver bara ett kort till över 130 fiskevatten med en yta av 85 000 hektar stora fiskeområde i Bergs kommun. Landets största gränsöverskridande fiskekort med intervallfångst från skogsfiske till fiske i Tåssåsens samevatten på kalfjället som dessutom erbjuder ett fiskekort för kommunens medborgare.

Unikt fiskekort

Ett unikt fiskekort som förenklar din vistelse och ditt fiske i Bergs kommun genom att ge dig tillgång till många vatten med varierat fiske i strömmar, bäckar, tjärnar och sjöar utan att behöva köpa olika fiskekort för respektive fiskevårdsområde.

Om du behöver en upplevelse så har vi färdig paketerade upplevelser här eller bara en vägledare för några timmar har vi guider.


Fiskeområdet sträcker sig från sydligaste kommundelen i Berg till den norra kommundelen i ett vattenområde som omfattar 85 000 hektar. Gulmarkerade områdena på kartan här ovan.
FiskaiBergkortet är inte bara unikt för sin stora areal. Vi inför nu ett nytt fiske begrepp, intervall fångst. Vilket innebär att du får ta tre fiskar mellan 25-40 cm / dygn varav en sk. trofé fisk över 40 cm.

Detta fiskekort har elva (12) stycken fiskeområden inom Bergs kommun Svenstaåns FVO (16), Gruckarnas KFO (4), Handsjöns FVO (11), Klövsjö KFO (8), Tåssåsen sameby Statens vatten inom Bergs kommun (1), Rätans FVO (10), Skålans FVO (7) , Åsarnas FVO (9), Övre Hoans FVO (13), Högån- Hovermoåns FVO (13), Storsjön-Berg FVO (18) och Dammåns FVO (19) har gått samman och gjort det möjligt att fiska i hela eller delar av respektive område. Samtidigt har de ingående områdena egna fiskekort som enbart gäller i respektive område om du som fiskare föredrar ett sådant kort.

FiskaiBergkortet gäller även på statens vatten inom Tåssåsens sameby inom Bergs kommun. Röd markerade områden med tillrinnande bäcksystem.

Fiskeregler

Avseende fiske regler har de ingående områdena kommit överens om för vad som ska gälla för de som köper detta kort och reglerna. Du behöver inget fiskekort för Storsjön-Berg då det är fritt handredskapsfiske fört från hand.
Observera att det kan förekomma andra regler för de som löser de enskilda fiskeområdenas fiskekort.

1. Fisket skall bedrivas med ett handredskap fört från hand. Fiskekorten är personliga och får inte överlåtas till annan. Fiskekortet ska medföras vid fiskets bedrivande och på anmodan uppvisas för kontroll

2. Intervall fångst gäller här. Vilket innebär max tre fiskar per dygn fås tas omhand. De fiskar som tas omhand ska vara inom storleks intervallet 25-40 cm. Observera att det är tillåtet att en av de fiskar som tas omhand får vara större än 40 cm (s.k. troféfisk). Detta gäller för laxfiskarna öring, röding och harr resterande arter omfattas inte.

3. Fiske får bedrivas från båt dock ej på Statens vatten. För den som tar med egen båt krävs särskilt båtpass. De som hyr båt eller har egen båt liggande i respektive sjö behöver inget sådant båtpass.

4. Krok agnad med maggot/mask är tillåten. OBS På statens vatten gäller andra regler se Länsstyrelsens regler

FiskaiBergkorten

Fiskekortet gäller i över hundratalet fiskeplatser med en vattenyta av 85 000 hektar område i blå markerade markerade vatten på karta.

NYHET: FiskaiBergkortet gäller fr.o.m 2023 även i Gräftåvalls området, Häggsåssjön, Gräftån och Dörrsån inom Bergs kommun gräns.

 • VIP årskort 600 kronor. För mantalsskrivna i Bergs kommun. Personligt fiskekort
 • UTBO årskort 1200 kronor. Ett exklusivt årskort för Dig som har fritidshus i Bergs kommun eller för Dig som besöker kommunen ofta av olika anledningar. Personligt fiskekort
 • VISIT 8 dagar 600 kronor i 8 dagar. För dig som vill rotera i vårt område och få en dag extra på köpet. Personligt fiskekort.
 • FAMILJ 8 dagar 900 kronor. För dig med fiskande partner. Gäller för två vuxna
 • BÅTPASS 300 kr Behövs om du tar med egen båt till fiskevattnet.
 • Barn under 16 år fiskar gratis i kortinnehavarens sällskap och behöver inte vara vara mantalsskrivna i Bergs kommun.
 • FiskaiBergkortet köper du bara Online här på IFISKE.SE eller på NATUREIT.SE

Fiskeområden som ingår i FiskaiBergkortet

 • Dammåns FVO
  Gäller i HÄGGSÅSSJÖN, GRÄFTÅN och DÖRRSÅN med tillhörande bäckar inom Bergs kommungräns)
 • Gruckarnas KFO
  Gäller i hela KFO
 • Handsjöns FVO
  Gäller i hela FVO med undantag av LÅNGTJÄRN
 • Högån-Hovermoåns FVO
  Gäller hela FVO
 • Klövsjös KFO
  Gäller i hela KFO med undantag av SVARTÅSTJÄRN och RÖJÅN
 • Rätans FVO
  Gäller i hela FVO med undantag av STORTJÄRN i Kvarnsjö
 • Storsjön-Bergs FVO
  Fritt handredskapsfiske fört från hand gäller runt hela Jämtländska Storsjön
 • Svenstaåns FVO
  Gäller i hela FVO
 • Skålans FVO: Gäller i Bergtjärn, Höltjärn, Frönästjärn, Fiskåtjärn, Flarken, Lilltjärn, Digertjärn, Fiskåns bäck-tjärn system
 • Tåssåsens sameby (statens vatten)
  Gäller i rödmarkerade fiskevatten på kartan över Statens vatten inom Bergs kommun
 • Åsarnas FVO
  Gäller i Hela FVO med undantag av HALLÅSTJÄRN och FUAN
 • Övre Hoans FVO
  Gäller i hela FVO med undantag av HORTEN och STORTJÄRNEN i Vitvattnet