FiskaiBergkortet VIP årskort för mantalsskrivna

Fiskekortet är Årskort för Bergsbor mantalskrivna i Bergs kommun. Fisket gäller i över 130 fiskevatten med en yta av 85 000 hektar stort fiskeområde som gäller i endast markerade vatten, se karta i PDF. OBS Västra Börtnan med sjöarna Flåsjön och Älgtjärn ingår inte i kortet fr.o.m 1 juli 2018.

Fisket skall bedrivas med ett handredskap fört från hand. Fiskekorten är personliga och får inte överlåtas till annan. Fiskekortet ska medföras vid fiskets bedrivande och på anmodan uppvisas för kontroll.

 • Årskort 600 kronor och gäller i ett (1)år från det datum du köper det.
 • Kortet är personligt och du måste vara mantalskriven i Bergs kommun
 • Barn under 16 år i kortinnehavarens sällskap behöver inte vara mantalsskrivna i kommunen.
 • Båt får användas för fiske i de vatten som ingår i FiskaiBergkortet, förutom vatten inom
  Tåssåsens sameby.
  Båtkortet ska medföras då du fiskar från egen medtagen båt och på anmodan uppvisas för kontroll.
  Den som hyr båt eller har egen båt liggande i respektive sjö behöver inget båtpass.För att undvika att sprida sjukdomar mellan sjöar uppmanar vi dig att rengöra båten innan du flyttar den mellan olika sjöar.
  Tänk på att du får inte lämna din båt vid en strand utan att ha markägarens tillstånd för detta.
  För att undvika problem rekommenderar vi att du förvarar båten på trailer ifall du inte fått
  kontakt med någon som kan ge dig tillstånd.

Regler

1. Intervallfångst gäller här. Vilket innebär max tre fiskar per dygn fås tas omhand. De fiskar som tas omhand ska vara inom storleks intervallet 25-40 cm. Observera att det är tillåtet att en av de fiskar som tas omhand får vara större än 40 cm (s.k. troféfisk). Detta gäller för laxfiskarna öring, röding och harr resterande arter omfattas inte.

2. Fiske får bedrivas från båt dock ej på Statens vatten. För den som tar med egen båt krävs särskilt båtpass. De som hyr båt eller har egen båt liggande i respektive sjö behöver inget sådant båtpass.

3. Krok agnad med maggot/mask är tillåten
OBS På statensvatten gäller andra regler se Länsstyrelsens regler

Övrig upplysning
Vid fiske i anslutning till färd med snöskoter ska fiskare följa gängse regler.
Vid fiske till fjälls, visa alltid hänsyn till Rennäring och annan näringsverksamhet i området.Vissa områden har upplåtelsetider att beakta. Isbelagda vattendrag räknas som land.

FiskaiBergpasset säljs endast via Internet onlineköp

KÖP FISKAIBERGKORTET VISIT HÄR
IFISKE.SE
NATUREIT.SE