Bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor/bokningsvillkor gäller mellan FISKAIBERG och den som själv eller genom annan träffar avtal med FISKAIBERG enligt vad som angetts i bekräftelsen (GÄSTEN). Avtalet kan gälla boende, resa, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (arrangemanget).

Som arrangör ansvarar FISKAIBERG gentemot GÄSTEN för vad denne har att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än HAAB. Uppgifter i kataloger, broschyrer och på hemsida är bindande för FISKAIBERG, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom och GÄSTEN tydligt informeras om ändringen. FISKAIBERG reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel.

Som arrangör är FISKAIBERG skyldiga att se till:

  • Att GÄSTEN får en skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar
  • Att information lämnas om hur betalning ska ske, var nyckel kan hämtas och att GÄSTEN i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för arrangemanget.
  • Att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen. FISKAIBERG ansvarar inte för löften som tredje man kan ha gjort direkt till GÄSTEN utan FISKAIBERGs vetskap och som FISKAIBERG inte känt till eller borde känna till. FISKAIBERGs rekommendation är att gästen tar den typen av information skriftligen.

I dessa Allmänna Bokningsvillkor avses med:

  • Avresa – resa från hemorten till destinationen
  • Ankomst – den tidpunkt då GÄSTEN anländer till destinationen
  • Hemresa – resa från destinationen till hemorten
  • Första giltighetsdag – det datum då upplevelsepaketet och tilläggsprodukter (sänglinne, avresestäd, barnstol etc) ska tas i bruk.

Undantag
Avbeställningsskyddet ersätter inte kostnader om GÄSTEN måste avbeställa på grund av omständighet eller sjukdom som han kände till när han betalade försäkringen eller om resan beställts mot läkares inrådan. Avbeställningsskyddet gäller inte för skadehändelser som inträffar senare än den avtalade ankomstdagen. GÄSTEN måste kunna styrka sitt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet, arbetsgivare eller försäkringsbolag. Intyget ska vara tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen.

Regler kring hur GÄSTEN avbokar anges under rubriken ”VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA?” enligt ovan.

Definitioner
Med avbokningskostnader avses det som inbetalat för arrangemanget och som inte återbetalas av HAAB vid en avbokning. Det GÄSTEN betalat för avbeställningsskyddet återbetalas inte. Med medresenär avses person som omfattas av samma bokning som GÄSTEN. Med nära anhörig avses make/maka/sambo/ registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och svär-, mor- och farföräldrar, annan person med vilken GÄSTEN sammanlever som make/maka, samt person som har vårdnad om anhörig inom GÄSTENs familj.