OM FISKAIBERG

FiskaiBerg utvecklar, marknadsför och samverkar för fisket i Bergs kommun i framtiden

Fiskaiberg är en ideell förening med sitt säte i Rätan i Bergs kommun med uppgift att marknadsföra och utveckla fisket i samverkan med myndigheter, näringsliv och föreningar i hela Bergs kommun

FiskaiBerg är en ideell förening som bildades 2021 med uppgift att marknadsföra och utveckla fiske destinationen Berg utifrån den grund som lagts genom projektet FiskeDestination Berg.
FiskaiBerg stödjer barn/ungdomsverksamhet samt tillgänglighets åtgärder för pensionärer och personer med funktions variationers naturliga friluftsverksamheter.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att marknadsföra, samverka och tillvara ta medlemmarnas intresse.
Föreningen är öppen för enskilda personer, företag och organisationer. Föreningen har ett tiotal fiskevårdsområden, företag anslutna.
Medlemmarna har med sitt deltagande möjligheter att marknadsföra sig genom FiskaiBergs mässor, trycksaker och digital media samt att deltagande fiskevårdsområden dessutom kan föreningar ansöka om medel från FiskaiBergs medlemsfond.

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Alla kan vara medlemmar i föreningen såväl privatpersoner som organisationer.

Fr.o.m 2024 är BergsFiskarna en sektion i FiskaiBerg. Mer information om BergsFiskarna får du av sektionens tävlingsledning o ungdomsansvarige Per-Olof Nilsson peosotare@hotmail.com 072 200 81 81
Kassör Håkan Halvarsson hakhal@hotmail.com 070 656 69 82
Bergsfiskarna finns på Facebook

kontaktar du
Per-Olof Nilsson peosotare@hotmail.com 072 200 81 81

  • Föreningen marknadsför destinationen via egna sociala media, webb, mässor, digitala anslagstavlor och TV programmet Fiskedestination i TV4 med Johan Broman.
  • Föreningen har i sitt område 15 tillgängliga fiskeplatser
  • Föreningen FiskaiBerg utnämndes på Sportfiskemässan i Stockholm 2018 till bästa destination.
  • Vill Du veta mera eller bli medlem i FiskaiBerg eller Bergsfiskarna ring Per-Olof Nilsson 072 200 81 81 eller maila till info@fiskaiberg.se
  • Organisationsnummer 802535-3353 FiskaiBerg
  • Bankgironummer 5673-3835
  • Adress FiskaiBerg Håkan Halvarsson, Hoverberg 805 845 62
  • FiskeByråns föreståndare Tommy Rosenqvist 070-725 15 06 email: info@fiskaiberg.se

FiskaiBergs styrelse 2024
Ordförande Niklas Öst nicke.ost@gmail.com 070 645 13 35
Vice ordförande Per-Olof Nilsson peosotare@hotmail.com 072 200 81 81
Kassör Håkan Halvarsson hakhal@hotmail.com 070 656 69 82
Sekreterare Anders-Olof Öhlèn anders.olof.ohlen@berg.se 076 072 22 83
Ledamot Pär Nilsson handsjonsfvof@gmail.com
Ledamot Mikael Lindblad lindblad__@outlook.com
Ledamot Robert Martinsson robban_m@hotmail.com
Ledamot Peter Belin salmosearch@gmail.com
Revisor Kjell Simonsson viggeskog@gmail.com
Valberedning Medlems förslag genom inkomna förslag

FiskeByrån ”Porten till Jämtland”
Föreningen FiskaiBerg har byggt upp en interaktiv informationsbyrå som ligger strategiskt placerad vid OK/Q8 macken i Rätan därav namnet ”Porten till Jämtland”. Informationsbyrån är en informations plats, där besökare kan gå in och få tips om fiske, natur, och bygden. Informationsbyrån kommer att bestyckas med:
• digitala informations skärmar som visar information om fiske, natur och filmer från FiskaiBergs fiskevatten bl.a producerad av Johan Bromans för TV programserien Fiskedestination.
• en interaktiva kunskapsspel om fiske, naturvett och bygd.
• en utställnings hörna för intresserade medlems aktorer att ställa ut
• Föreningen driver infocentralen med ambitionen att den skall vara bemannad delar av året och under sommarsäsongen.

Här presenteras FiskeByrån

Kontakta Fiskebyrån, Tommy Rosenqvist föreståndare 070-725 15 06 email: info@fiskaiberg.se
foto Conny Elf