Verksamhetsplan 2022

Lägg in text

Verksamhetsplan 2022 för FiskaiBerg

 • Styrelsen träffa alla fiskvårdsområden under våren 2022
 • Utveckla FiskeByrån i Rätan. Invigning under juni-22
 • Utveckla storbilds TV, genom att bygga in TV på släpkärra och för uthyrning.
 • Utveckla bokningssystem.
 • Hjälpa till att skapa fiskepaket inom organisationen och samarbete med entreprenörer angående boende.
 • Bilda en fond för FVO att söka bidrag för sin verksamhet
 • Satsa på få ungdomar börja fiska. Genom att stödja fiskeläger mm.
 • Skapa en fiskecamp inom organisationens verksamhetsområde.  
 • Göra en marknadsföringsplan under våren.
 • Medverka på mässor med anknytning till fiske.
 • Utöka samarbetet med Bergssportfiskare. 
 • Styrelsen ska utforma en plan hur man får fiskeuppsyningsmän inom FVO