Medlemskap

Fiskaiberg är en ideell förening som bildades 2021 med uppgift att förvalta, marknadsföra och utveckla fiskedestinationen Berg utifrån den grund som lagts genom projektet FiskeDestination Berg.
FiskaiBerg stöder tillgänglighet och barn/ungdoms- pensionärers och personer med rörelsesvårigheter friluftsverksamheter.
Föreningens medlemmar är FVOF, ideella/ekonomiska organisationer och enskilda personer.
Målet är givetvis att öka intresset för fisket i kommunen både bland ortsbor och besökande. Detta gynnar på många sätt både FVOF (fiskeområdesföreningarna), företagare inom besöks- och servicenäringarna, Bergs kommun och även enskilda personer.
Globalt sett är fiske en av de allra största, om inte den största, fritidssysselsättningarna i världen och potentialen för att locka besökare är därmed mycket stor.
FiskaiBerg ska verka för att sportfiske- och upplevelseturismen i Berg blir hållbar i ett långt perspektiv så att det vi har idag att erbjuda besökaren och den lokalboende utövaren inte försämras.
I föreningen FiskaiBerg finns special kompetens inom biologi, fiske-vatten-och biotopvård samt jakt, skog och mark. Besök oss gärna i vår bemannade Fiskebyrå vid OKQ8 macken i Rätan och prata fiske med våra guider.

2022 var ett hektiskt år för FiskaiBerg.
Vi avslutade fyra projekt, Fiskedestination Berg, Fiskeutveckling i Berg, Tillgängliga Berg samt Interaktiva FiskaiBerg (FiskeByrån). Projektomslutning för dessa fyra projekt uppgick till ca 7,5 miljoner kronor och då är inte kommunens produktionsteam och föreningarnas ideella resurser inräknade.

Läs mer i detalj vad vi har gjort för fisket i Bergs kommun Läs slutredovisningen för FiskeDestination med alla våra broschyrer här.

Våra nyheter 2023

 1. Våra medlemmar kan söka aktivitetsstöd ur FiskaiBerg fonden för aktiviteter i naturen.
 2. Fiskeområden kan ansöka om stöd och bidrag till underhåll av tillgängliga fiskeplatser,
  fiskutsättningar och samverkansprojekt.
 3. FiskaiBerg kommer att vara med på Sportfiskemässan i Älvsjö 16-19 mars. Här har ni möjlighet att skicka med information som vi kan delge mässbesökaren. Vi erbjuder de som är intresserad att vara med personligen i vår monter C07:29 i Älvsjö. (maila svar omgående vi har begränsad antal platser på Royal hotell i Älvsjö)
 4. Vårt bokningssystem för upplevelsepaket är klart för bokningar.
 5. Filmgalleriet med alla TV program och filmer är igång
 6. Vi planerar att införa ett mervärdeskort knuten till FiskaiBergskortet där innehavaren får rabatt på sina inköp hos våra näringsidkare. FiskaiBerg vill på detta sätt styra besökaren/kortinnehavaren att främja och stödja lokal handel

Varför medlemskap i Fiskaiberg
Projektens inriktning har varit tillgängligt fiske för fler, interaktivitet, skyltning och marknadsföring.
Ett viktigt syfte med föreningen är att se till att dessa anläggningar förvaltas på ett bra och hållbart sätt för framtiden.
De intäkter som inbringas från fiskekorts försäljningen av FiskaiBergkortet går till våra medlemmars intressen, marknadsföring, drift och underhåll, verksamhetsbidrag till ungdoms- och pensionärs friluftsverksamhet samt till våra avtalsbundna  fiskeområdes föreningar
Medlemmar i föreningen är fiskevårdsområden, företag, organisationer och
privatpersoner.

FiskaiBerg är en stor rese-besöks-och stanna-kvar anledning för bådestora och små.
Föreningen ska också verka för att fiske-och upplevelseturismen i Berg blir hållbar i ett långt perspektiv så att inte de värden vi vill erbjuda besökaren eller den lokalboende utövaren försämras.

Med medlemskapet följer 

 • Stöd, råd och investeringsbidrag till verksamheten för ex.vis plantering av fisk, underhåll av tillgängligaanläggningar, tävlingar, aktiviteter, biotop, vattenåtgärder, markfrågor och hjälp med bidragsansökningar.
 • Möjlighet till verksamhetsbidrag ur FiskaiBergsfonden för föreningar.
 • Tillgång till goda marknadsföringsmöjligheter både i föreningens broschyrer och
  andra skrifter samt på
  webben, i sociala media och på de skärmar som föreningen förfogar över.
 • Samverkansnät med andra föreningar och organisationer för utveckling av verksamheten.
 • Visa upp och synliggöra verksamheten i informationscentret FiskeByrån i Rätan, på
  webben www.fiskaiberg.se och infoskärmar för information om verksamheten.
 • Kartor www.fiskaiberg.se/broschyrer-kartor
 • Bokningssystem för upplevelsepaket för jakt, fiske, vandring och boende.
  www.fiskaiberg.se/boka
 • Exponering i Fiskebyrån, i skyltfönster och mässor.
 • Kurs-utbildningsverksamhet i jakt, fiske och natur.

För fiskevårdsområdesföreningar som går med i föreningen gäller att de ska upplåta minst ett (1) fiskevatten inom ramen för Fiskaibergkortet. Intäkterna från försäljningen av dessa fiskekort till FiskaiBergs framtida driftskostnader och verksamhet övriga intäkter fonders till insatser och framtida samverkansprojekt.
Dessa medel fonderas och återförs i form av bidrag till olika fiskerelaterade insatser som medlemmarna vill göra.