Kontakta fiskebyrån

Vid OK/Q8 macken i Rätan finns en träkåta uppförd med syfte att informera om fiske, natur och bygdens begivenheter. Här hittar du såväl interaktiv information och broschyrer. Infobyrån är bemannad under vissa tider på året i övrigt står den öppen med kamera övervakning.

FiskeByrån ”Porten till Jämtland”
Föreningen FiskaiBerg har byggt upp en interaktiv informationsbyrå som ligger strategiskt placerad vid OK/Q8 macken i Rätan därav namnet ”Porten till Jämtland”. Informationsbyrån är en informationsplats, där besökare kan gå in och få tips om fiske, natur, och bygden. Informationsbyrån är bestyckad med:
• digitala informationsskärmar som visar information om fiske, natur och filmer från FiskaiBergs fiskevatten bl.a producerad av Johan Bromans för TV programserien Fiskedestination.
• en interaktiva kunskapsspel om fiske, naturvett och bygd.
• en utställningshörna för intresserade medlemsaktörer att ställa ut
• Föreningen driver infocentralen med ambitionen att den skall vara bemannad delar av året och under sommarsäsongen.

Här presenteras FiskeByrån

Kontakta Fiskebyrån, Tommy Rosenqvist föreståndare och informatör 070-725 15 06
email: info@fiskaiberg