Klövsjö KFO

Troligen är det just själva Klövsjön som vi har att tacka för utmärkelser som "Sveriges vackraste by". Vid foten av fjället hittar ni sjön som är ett perfekt utflyktsmål både sommar och vinter.

Vattnen kring Klövsjö erbjuder fint fiske året om i allt från forsande strömmar till lugna skogstjärnar. I Klövsjön fångar du främst abborre, gädda och sik. I Svartåstjärnen finns ädlare fiskar som öring och regnbåge. Båt och kanoter finns att hyra både vid Klövsjön och Svartåstjärnen.vsjön är känd för bl.a sitt sikfiske såväl sommar som vinter.
Det finns även mycket god tillgång på gädda, vikter över 10 kg är inte helt ovanligt. Strömmen är ett populärt fiskeställe från land, oftast mete eller med spinnare.
I Röjån hittar du grov vandringsöring från midsommar. Vattnen kring Klövsjö erbjuder fint fiske året om i allt från forsande strömmar till lugna skogstjärnar. I Klövsjön fångar du främst abborre, gädda och sik. I Svartåstjärnen finns ädlare fiskar som öring och regnbåge. Båt och kanoter finns att hyra både vid Klövsjön och Svartåstjärnen.

TIPS

Strömmen: Populärt fiskeställe från land, oftast mete eller med spinnare
Röjån: Grov vandringsöring från midsommar
Klövsjön: Bra Abborr- och sikfiske sommar som vinter. Även storgäddan lurar i vassen.
Lännässjön: Bra öringsfiske med drag från båt. Årlig inplantering av Oxssjööring och Harr.
Svartåstjärn: Ett eldorado för flugfiskare, spinnfiskare samt isfiskare. Inte ovanligt med fiskar på två kg.

Båtuhyrning: vi har roddbåtar för uthyrning vid Klövsjön och Svartåstjärn. 200kr /dag. Dom hyr man hos Klövsjö Färg och Bygg företagsvägen 1, 0682 213 52 Båtmotor får man hyra separat. 0705579184

FISKEREGLER

Innan fiske påbörjas skall fiskekortsinnehavaren skriva sin namnteckning på här för avsedd rad på framsidan.

 • Fiske får utövas endast för eget behov och med sportfiskeredskap. Minimimått på ädelfisk i Lännässjön 30 cm.
 • Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Ungdomar under 15 år fiskar på medföljande vuxens fiskekort.
 • Fiske skall utövas med måtta och med iakttagande av god fiskevård.
 • Fiske efter öring är under tiden fr.o.m. 1 sep tom. 31 okter är det förbjudet i strömmande vatten. Innehavare av fiskekort är skyldig att vid fiske medföra kortet och på anmodan uppvisa detta för fiskerättsägare eller bevakare.
 • Fiskare skall vara varsam med eld och undvika att skräpa ner. Om någon iakttar att dessa regler överträds skall anmälan göras till närmaste kortförsäljare eller bevakare.

  OBS. Fiskeförbud på Svartåstjärn fr.o.m. 1 oktober fram till Vinterpremiären som är första lördagen i december kl. 09.00.

FISKARTER I VÅRA VATTEN

 • Öring, regnbåge, harr, sik, abborre och gädda

FISKAIBERGKORTET

 • Gäller i hela Klövsjös kortfiske område med undantag av Svartåstjärn och Röjån
  Här kan du köpa FiskaiBergkortet

KONTAKTPERSON

FISKEKORT VIA MOBIL ELLER DATOR

FISKEKORTSFÖRSÄLJARE OCH INFORMATION

 • ICA Klövsjö 0682-210 13
 • Klövsjöfjäll 0682-41 31 00
 • Klövsjö Turistinformation 0682-41 36 60
 • OKQ8 Svenstavik 0687-510 71

BOENDE

 • Husvagnscamping vid golfklubben 070-5575852
 • Klövsjöfjäll AB 0682-41 31 00

FISKEGUIDE

 • Lars Kjellsson 070-557 91 84

BÅTUTHYRNING

 • ICA Klövsjö 0682-210 13
  Svartåstjärn 20:-/timme
  Klövsjön 100 kr/dygn

RESTAURANG, AFFÄR OCH BENSIN

 • Finns i Klövsjö

FOTO

 • Klovsjo.se där inget annat anges