Hovermoån-Högåns FVO

Om man vill testa bäckmete så rekommenderas framför allt Högån- Hovermoån. Här man kan hitta den skygga bäcköringen, men även locka grövre öring. Högån erbjuder bäckmete med mycket goda förutsättningar till fångst

Högån är områdets livsnerv som tillsammans med Tvärån och Lillån bildar Hovermoån nere vid Hovermo by. Området har sina källor och avrinningsområden högt uppe i Oviksfjällen rinner sedan genom skogslanskapet ner mot jordbrukslandskapet i byn Dalåsen för att sedan mynna ut i Storsjön. Bygderna i området präglas av kultur och jordbruk. Området ligger ca. 6 mil sydväst om Östersund. Området kan nås efter väg 321 mellan Svenstavik och Myrviken. Området har mycket goda strömfiskemöjligheter. Bästa fisketiden juli-augusti, speciellt andra häften av juli – första hälften av augusti.

Fiskefångster i Hovermoån är nästan att garantera. Det är då småöring vi pratar om. Hela fiskvårdsområdet är ett skogsfiske i fjällnära miljö. Här finns inga tillrättalagda stigar, rastplatser eller toaletter. Hovermoåfisket är ett naturligt vildmarksfiske i små bäckar och tjärnar.Fisket i Hovermoån bedrivs ovanför fallet uppströms 321:an. Nedanför fallet finns en fisktrappa som man tömmer dagligen sommar tid då öringen är på vandring från Storsjön.

Fiskeförbud nedströms fallet i Hovemo och till utloppet i Storsjön Fallet i Hovermo är det enda hindret för att vandrade fiskarter från Storsjön. Det har funnits funderingar och projekt om att bygga ett omlöp för fisken hargenom åren vandrat och gått. Ett omlöp skulle innebära enormt mycket för fisket hela vägen upp till fjällbäckarna uppe vid Gräftåvallen.

Här finns fisktrappa och Snilleriket

Kraftstationen vid Hovermos gårdsmuseum byggdes under första världskriget – efter egna ritningar. Den liknar en egendomlig liten kyrka, med faluröd panel och vita knut­ar, originella fönsteromfattningar och ett torn. Kraftstationen försörjer idag fyra hushåll och en verkstad med elektricitet. Överskottet säljs till Jämtkraft..
Smedjan används fortfarande för husbehov. Nästan alla verktyg är den tillverkade på plats, och fungerar fortfarande. Det enda här inne som inte är tillverkat på gården är bultsaxen.
Under senare tid har en fisktrappa uppförts som man under sommartid vittjar och släpper öringen vidare på sin vandring mot sina lekplatser.

I Jämtlands rika kulturhistoria är Snilleriket en alldeles speciell bygd (Persåsen-Kövra-Hovermo). Här i den vackra trakten vid Storsjöns södra ände, har en rad märkliga personer stigit fram ur folkdjupen. Revolutionärer, uppfinnare, industrialister, konstnärer, författare, musiker, fotografer med flera som gjorde remarkabla insatser för sin tid och vars arv fortfarande imponerar. Läs mer om Snilleriket här >>>

Tillgänglig fiskeplats Nyåbrua i Högån

Tillgängliga fiskeplatser i HögånFiskeplats Nyåbrua vid Högåns strand i Dalåsen, vackert och mysig belägen rakt ut i vildmarken. Högån en av kommunens trevligaste metar åar. Högån har lugna partier med vildmarks karaktär i djupa kanyons. Perfekt plats för dig som enkelt vill komma ut i vildmarken men ändå nära.
Fem fiskeplatser med landgångar, vindskydd, grillplats, dass (ta med papper). Bilväg och parkering 20 m från Högån, grusade fiskestigar.
Läs mer om tillgängliga fiskeplatser här>>>

Fisktrappan, foto Hovermo gårdsmuseum

VANLIGA FISKARTER I VÅRA FISKEVATTEN

 • Öring

FISKAIBERGSKORTET

KONTAKT

FISKETIPS:

 • Bästa fiske med mask eller fluga.

TILLGÄNGLIGHET:

 • Området kan nås med bil på flera ställen, i övrigt via stigar.

ALLMÄNNA REGLER:

 • Enbart handredskapsfiske gäller. Minimimått för öring: 15 cm.

FÖRBUD:

 • Fiskeförbud i ån 1 sept – 31 okt.
 • Nedanför fallet i Hovermo fiskeförbud 15 april – 15 juni.

ÅTGÄRDER:

 • Under andra hälften av 1980- talet utfördes biotopvårdåtgärder. Under 1990- talet har 600 000 rom och yngel satts ut. Kalkning ar också gjorts årligen.

FISKEKORT OCH INFORMATION

BOENDE

 • Wikners i Persåsen

RESTAURANG

 • Restaurang Häävi Elaine Lockåsbuan
 • Wikners i Persåsen

AFFÄR och BRÄNSLE

 • Myrviken

FOTO

 • Conny Elf där inget annat anges
Högån ovan Nyåbrua