Skålans FVO

I södra Jämtlands fjälltrakter ligger natursköna Skålan. Här hittar du en by med stor gemenskap och ett rikt föreningsliv. Dessutom ligger Jämtlands första självbetjäningsbutik här.

Skålan ligger naturskönt längs Ljungans strand, 20 km uppströms (västerut) från Åsarna räknat. I bygden finns många möjligheter till ett aktivt friluftsliv med bärplockning, fiske, fjällvandring, jakt, skid- och skoteråkning som några exempel. Stugor och båtar går att hyra.

Skaolpimpeln (antingen på Skålsjön, Fotingen eller Bergstjärnen) går av stapeln på långfredagen varje år och har genom årens lopp kommit att bli ett begrepp. Pimpeltävlingen har ett gott renommé vilket förmodligen beror på den fina miljön i Ljungans dalgång men även på de goda förutsättningarna för att få fisk.
I områdets fiskevatten finns goda bestånd av öring, harr, abborre och gädda. Vi gör stödutsättningar regelbundit,

FISKEREGLER

Fiskekort löst för Skålans Fiskevårdsområde (FVO) gäller för fiske med handhållet redskap inom på kartan markerat område. Fiskekorten är personliga och barn upp till 16 år får fiska på målsmans fiske- kort och kvot. Fastighetsägare – Fastboende – Stugägare kan lösa årskort för fiske i Fotingen, Lännässjön (del av), Skålsjön, Äldåmagasinet (del av) och Bergstjärnen (se karta).I dessa sjöar tillåts fiske med handredskap och även nät.

STRÖMMAR & TJÄRNAR

För att fiska i strömmarna och tjärnarna krävs ett tillägg till fiskekortet för sjöarna. Fiske får ske med handhållet fiskespö från land eller is enligt följande regler:

För att fiska i strömmarna och tjärnarna krävs ett tillägg till fiskekortet för sjöarna. Fiske får ske med handhållet fiskespö från land eller is enligt följande regler:

 • Högst 5 ädelfiskar (gäller inte sik) får tas upp per kort och dygn. Med fångstbegränsning räcker fisken till fler.
 • Minsta tillåtna längd för ädelfisk är 30 cm (gäller inte sik). Mindre fisk ska varsamt släppas tillbaka.
 • Välleströmmen, från vägbron över Ljungan och uppströms till områdesgräns mot Börtnan, tillåts enbart fiske med flugspö och fluga. På denna sträcka gäller fångstbegränsning med högst 2 ädelfiskar per dygn. Minimimått se www.fiskekort.se Nedströms vägbron tillåts inte fiske med mask eller annat agn.
 • Lill-Tjärnen (vid Långtjärnen tillåts inte fiske med mask eller annat agn. Agn tillåts dock vid isfiske.
 • Oxsjöån råder totalt fiskeförbud, då vattendraget är reproduktionsområde för öring i Fotingen – Lännässjön.
 • Uppströms vägbron vid Välleströmmen är endast flugfiske tillåten.
 • Nedströms vägbron tillåts flugfiske och spinnfiske.
 • Fångstbegränsning av öring och harr till två st fiskar per dag
 • Fiske med agnad krok, mask, betesfisk etc. är inte tillåtet.
 • I samtliga vatten tillåts högst tre beten per handhållet redskap.
 • Fiskeförbud råder i Ljungans biflöden under öringens lektid 1 sept – 31 okt. Oxsjöån är fredad från allt fiske.
 • Nätfisket är begränsat till 5 st nät, bottensatta, med längd på ca 30 m/st (begränsning gäller inte fiskerättsägare).
  Nätförbud i övre delen av sjön Fotingen från 1 mars – 31 maj, gäller väster om Oxsjöån – Nyboviken.Inom en radie av 200 meter från Oxsjöån och Doveln råder nätförbud hela året.
  Nätlag ska markeras med namn och telefonnummer. OBS ! Felaktigt markerade nätlag kan tas upp vid fisketillsyn.

TIPS

Välleströmmen: Från områdesgräns vid Bergstjärnen och ned till vägbron över Ljungan, tillåts bara fiske med flugspö och fluga. Från vägbron och nedströms till Hölen tillåts flugfiske och spinnfiske. Användning av mask eller annat agn är förbjudet. Minimimått öring och harr = 35 cm. Fångstbegränsning = 2 ädelfiskar.
Höltjärnen: Nattfiske kan ge kontakt med skygga öringar i det kristallklara
vattnet. Spöfiske från land, is och flytring.
Bergstjärnen, Fotingen, Lännässjön och Skålsjön: Fiske från land och båt. Här fångas stora gäddor och grov abborre. Isfisket är en höjdpunkt under senvintern då harr och sik ofta visar sig nära stränder.
Trångfors: Fiske med streamer i de snabba strömmarna lockar ofta öring.
Lilltjärnen: Spöfiske från land. Mask eller annat agn är förbjudet. Agn tillåts
dock vid isfiske.

Tillgängliga fiskeplatser i Skålsjön och i Höltjärn

Fiskeplats Skålsjön vid naturcampen, en (1) kilometer innan du kommer in i byn Skålan. Här kan du grilla, bada och fiska från stranden och givna platser. För dig som är rullstolsburen är nog denna plats lite besvärlig men fullt möjlig att ta sig fram. Här fiskar du öring, abborre, gädda och harr. Platsen ligger vackert belägen vid Ljungans strand. Om du fortsätter in till byn och besöker badplatsen finns där en flotte som man kan ta sig ut på Skålsjön med för egen maskin. Att rekommendera vid stilla vind. Platsen är enkel för dig som är rullstolsburen eller på annat sätt har rörelsesvårigheter.

 • fiskeplatser med grusgångar
 • vindskydd endast vid badplatsen
 • grillplats
 • dass
 • bilväg och parkering 20 meter till grillplats och fiskevatten
 • grusade fiskestigar

Läs mer om tillgängliga fiskeplatser här>>>

VANLIGA FISKARTER I VÅRA FISKEVATTEN

 • Gädda, abborre, harr, sik och öring

FISKAIBERGKORTEN

 • Gäller i Gäller i Bergtjärn, Höltjärn, Frönästjärn, Fiskåtjärn, Flarken, Lilltjärn, Digertjärn, Fiskåns bäck-tjärn system
  Här kan du köpa FiskaiBergkortet

KONTAKT PERSON

FISKEKORT VIA MOBIL ELLER DATOR

FISKEKORTFÖRSÄLJARE OCH INFORMATION

 • Åsarna Skicenter 0687-302 30
 • Erling Persson 0687-320 26
 • Skålans byförening 070-224 18 78
 • Klövsjö Turistbyrå 0682-41 36 60

BOENDE

 • Åsarna Skicenter 0687-302 30
 • Erling Persson 0687-320 26
 • Skålan 070-224 18 78
 • Klövsjö Turistbyrå 0682-41 36 60

RESTAURANG, AFFÄR OCH BRÄSLE

 • Restaurang dagtid, affär 24 timmars öppet och bränsle finns i Skålan

FOTO

 • Conny Elf där inget annat anges
Ström ovan Välle foto Skålans FVOF
Tore Nilsson foto Kristina Kristoffersson