Handsjöns FVO

Handsjön, storgäddans hemvist (510 ha) är belägen i Ljungans huvudgren i Jämtland. Handsjöbyn ligger i södra Jämtland, vackert belägen längs Ljungans dalgång och är en av de yngsta byarna i Rätans gamla socken. Handsjöforsen som ligger ca: 1 km uppströms Ljungans utlopp i Handsjön var före kraftverksutbyggnaden under 1960-talet en av Ljungans största och med stor säkerhet den finaste fors man kunde få se.

Här kan den gäddfrälste få ut maximalt vad som kan krävas för ett bra gäddfiske.  10 kilosgäddan är inte ovanlig här. Området är vackert inbäddat i skogslandskap med små tjärnar, bäckar samt sjösystem. De flesta fiskevattnen är mycket lättåtkomliga för såväl storfiskare som för barnfamiljer. Pimpelfisket efter röding på vårvintern eller den ljusa sommarnattens öringhugg i Långtjärns klara källvatten är en naturupplevelse som består i minnet.
Vattenföringen var under vårvattnet ca: 700 kubikmeter och då var det en fantastisk upplevelse att få vistas där och för de som var fiskeintresserade dra upp laxöringar på upp till 5-6 kg. Handsjöforsen var mycket välbesökt under vår och sommar trots att det till största delen var cykelburen transport som gällde.
Flottningen i övre Ljungan började omkring år 1870 efter flera års förberedande arbeten med kistbyggen och älvrensning

Fiskeregler

 • Alla former av sportfiske med handredskap är tillåten i hela området.
  Barn under 16 år fiskar på målsmans kort och kvot gäller inte Långtjärn.
 • Familj enligt stadgarna (personerna i samma hushåll) gäller inte Långtjärn.
 • Medlemskort och årskort gäller från datumet på kortet ett år framåt.
 • Dygnskort gäller från tidpunkt på kortet 1 dygn framåt.
 • Förbud att fiska från båt i samtliga tjärnar inom området.
 • Fiskeförbud efter öring gäller strömmande vatten fr.o.m 1 sept t.o.m 31 oktober
  Tillfälliga förbud kan förekomma i samband med fiskutsättning.

Tips

Premiärfiske Långtjärn

 • Max 5 öring/röding per dygn och person.
 • Fiskekort finns att köpa vid tjärnen
 • Start klockan 00.00 Midsommardagen och Juldagen
 • Endast ett (1) handredskap

Tillgängliga fiskeplatser i Långtjärn

Långtjärn är områdets utsättningsvatten av stor öring och röding.
Handsjön, Losjön, Galvattnet och Trollsjötjärn: Har rikligt med gädda, abborre, sik och regnbåge. Sparsamt med öring.
Örasjön och Långvattnet  har ett rikligt bestånd av småröding, sparsamt med öring och abborre.
Trollsjötjärn  finns det mycket småabborre och skapligt med öring efter åren av utsättning. Det finns ett antal småtjärnar, åar och bäckar med bäckörings bestånd men de är svårtillgängliga p.g.a. skogsbruket. Det går dock att hitta fina platser efter Loån, Galvattsån, Riflobäcken och Örasjönån m.fl.

Här högt uppe, idylliskt och högt belägen i Handsjöbyns trollska vildmark ligger den sägenomspunna Långtjärn. Här hittar du sinnesro som vi alla behöver i bland. Lyssna till storlomen i Långtjärns beslöjade vatten. Tjärnen är en populär mötesplats för alla åldrar året om. Fiskepremiärer är midsommar och jul.
Bilväg och parkering 20 m från fiskevattnet, vindskydd, grillplatser, rastbord, dass (ta med papper).
Området ingår i Handsjöns FVOF

Läs mer om tillgängliga fiskeplatser här>>>

VANLIGA FISKARTER I VÅRA FISKEVATTEN

 • Gädda, abborre, sik, regnbåge, öring och röding

FISKAIBERGKORTET

 • Gäller i hela Handsjöns fiskeområde med undantag av Långtjärn

KONTAKTPERSONER

FISKEKORT I MOBIL ELLER DATOR

FISKEKORTSFÖRSÄLJARE OCH INFORMATION

 • Pär Nilsson 073-815 52 55
 • Christina Elgstam 073 214 72 10
 • ICA När Dej i Turingen 0690-711 45
 • Örjan Nilsson 010-339 14 54
 • Evy Sundemyr 070-685 82 94
 • Macken i Rätan 0682-100 02
 • Mona Lundin 070-279 09 12

BOENDE

 • Naturrastplats vid Handsjön  070-582 19 44
 • Rätans Camping 0682-101 21
 • Hus i Handsjön 0682-100 09
 • Christina Elgstam 073 214 72 10

FISKEGUIDE

 • Pär Nilsson 073-815 5255 handsjonsfvof@gmail.com

BÅTUTHYRNING

 • Pär Nilsson 073-815 5255 handsjonsfvof@gmail.com

RESTAURANG, AFFÄR OCH BRÄNSLE

 • Finns i Rätan 10 km
 • ICA När Dej i Turingen 0690-711 45

FOTO

 • Conny Elf där inget annat anges
Foto Jonas Clason, Johan Broman på bild