Gruckarnas KFO

Gruckarnas fiskeområde ligger i norra delen av Flåsjön, 60 km väster om Åsarna efter Ljungaleden. Källsta strömmar är en del av Flåsjön som är reglerad. Källstaströmmarnas fiskeperiod är maj-jun och det beror på att strömmen är reglerad. Det finns grov öring som nappar på spinnare eller wobbler.

Skogslandskap med sjöar och strömmar efter Ljungan. Strömfiske maj – aug. fluga och spinnare efter öring och harr. Pimpelfiske feb – apr. efter harr och sik. Området lättillgängligt från vägar. Källstaströmmarna har fiskeperiod maj-juni. Detta beror på att strömmen är reglerad. Det finns grov öring som nappar på spinnare eller wobbler. Vid Torsborg hittar du en fin flugfiskeström med bro över Ljungan. Lite nordväst vad som kallas Nedre Grucken hittar du storgäddornas eldorado.
Ljunghålet är en idyllisk plats med en fors på hundra meter. Bra fiske efter öring och harr.
Övre Grucken lämpar sig idealist till pimpelfiske efter den stora harren nedanför Sölvbacka strömmar.
FiskaiBergkortet gäller i hela området.

Uppströms mot Grucken i Torsborg

Fiskeregler

Fiske får utövas endast för eget behov och med sportfiskeredskap.

 • Minimimått på harr och öring skall vara 30cm.
 • Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Ungdomar under 15 år fiskar på medföljande vuxens fiskekort.
 • Fiske gäller från hand eller land.
 • Fiske skall utövas med måtta och med iakttagande av god fiskevård.
 • Fiske efter öring är under tiden from. 1 sep tom. 31 okt förbjudet i strömmande vatten.Innehavare av fiskekort är skyldig att vid fiske medföra kortet och på anmodan uppvisa detta för fiskerättsägare eller bevakare.
 • Fiskare skall iakttaga varsamhet med eld och undvika att skräpa ner.Om någon iakttar att dessa regler överträds skall anmälan göras till närmaste kortförsäljare eller bevakare.

Tillgänglig fiskeplats i Torsborg

Här på väg mot Ljungdalsfjällen hittar du en trevlig och mysig rastplats för en stunds vila, kanske fiska eller studera fågellivet. Rastplatsen ligger utefter vägen mot Ljungdalen 500 meter från avtagsväg in till Torsborg om du kommer från Åsarna.
En plats för dig som gillar natur och fiske. Här kan du som är lättare rörelsehindrad ta dig en tur ut på rampen. Grillplats vid vindskydd för ett stilla samkväm. På platsen finns i området finns även ett dass anpassad för personer med rörelsehinder och ingår i Torsborgs rastplats Gruckarnas KFO.

Läs mer om tillgängliga fiskeplatser här>>>

VANLIGA FISKARTER I VÅRA FISKEVATTEN

 • Öring, röding, harr, sik, abborre och gädda

FISKAIBERGSKORTET

FISKEKORT VIA MOBIL ELLER DATOR

KONTAKTPERSON

FISKEKORTSFÖRSÄLJARE OCH INFORMATION.

 • Myrvikens bensin 0643-102 92
 • Gunnel Hennebo Börtnan 070-368 11 46
 • Gunhild Ericsson Börtnan 0687-330 53
 • Storsjö fiskecamp 0687-211 22
 • ICA Klövsjö 0682-210 13

BOENDE

RESTAURANG

AFFÄR OCH BRÄNSLE

 • ICA Storsjö kapell

FOTO

 • Conny Elf där inget annat anges
Nedströms mot Källstaströmmen i Torsborg