Fiskeområden inom FiskaiBerg

Det finns tjugo (20) fiskeområden inklusive Statens vatten i kommunen. Varav 10 st ingår i FiskaiBerg.

Våra fiskeområden, fiskevårdsområden (FVO) och kortfiskeområden (KFO) innefattar såväl enskilt som allmänt vatten. Gul markerade områden på kartan.

Storsjön är Sveriges femte största sjö och består av fem FVO i fyra av Jämtlands kommuner. Här är det gratis att fiska med handredskap fört från hand. Fiske från båt är undantagen som kräver fiskekortsavgift, Fiskevårdsområdena är belägna på/i fjällandskap i skogslandet med tjärnar och strömmande vatten ner till Storsjön. Ljungan är kommunens största vattendrag och har sitt källflöde vid den norska fjällgränsen. Härifrån skär Ljungan via dom riksbekanta Sölvbackaströmmar genom fjäll och dal, skog och lantbrukslandskap på sin forsande färd mot Östersjön. 

På Statens vatten som förvaltas av Tåssåsens sameby och här kan man få tillstånd till kvoterat fiske. Anmälan görs senast 1 maj till Länsstyrelsen i Jämtlands Län.

De vanligaste fisksorterna är öring, harr, röding, sik, gädda och abborre. I några tjärnar/sjöar finns stor regnbåge bl.a är det svenska sportfiskerekordet (9 kg) satt i Börtnansjön. I de flesta fall är det privata fiskevårdsområden där det krävs fiskekort. I en del av våra vatten stöd utsätter vi fisk.

Illustration jocke.elf@hotmail.com

Att tänka på när du köpt fiskekortet

När Du nu har köpt ditt fiskekort och åker ut för att fiska, så tänker du nog mest på de där fiskarna som du ska fånga. Kanske funderar du på om den utrustning du har är rätt, om betet är lagom stort eller om det har rätt färg.
Men tänker du någonsin på de eldsjälar i fiskevårdsområdesföreningen som lägger ned massor av timmar utan ersättning. För att du ska få möjlighet att fiska och för att fisket i området ska bli bättre och bättre för just Din skull.
Fiskekortsavgiften går oavkortat till fisk(e)vårdande åtgärder för en naturlig och trevlig upplevelse för både våra besökare och oss själva i en fin miljö.

HARREN ÄR LJUNGANS MEST KARAKTÄRISTISKA FISKART.

Den hittar man i strömmar, sjöar och även i många av Ljungans biflöden. Harren kan fiskas med fluga en stor del av året. En trevlig tid infaller kring midsommar då kläckningar av olika dagsländor gör att harren blir huggvillig. De ljusa sommarnätterna kan ge oförglömliga harrfisken.
De yttre förutsättningarna som väder och vind styr flugvalet. Under försommaren kan alla imitationer av dagssländornas stadier från nymf till slända vara fångstgivande.
En förnämlig tid för harrfiske i Ljungan infaller under september-oktober, då strömmarna verkar fyllas av hungrig harr. Då är ofta nattsländeimitationer fiskarens bästa val.

I HELA LJUNGANS AVRINNINGSOMRÅDE LEVER ÖRINGEN.

Varje bestånd har unika egenskaper som är anpassade till livsrummets förutsättningar. Öringens storlek bestäms av födotillgång och arv. I mindre vattendrag och tjärnar blir öringen sällan tyngre än två kilo. Stationära öringar i mindre bäckar slutar växa vid något hekto.
I Ljungan har öringar kring 10 kilo fångats. Om man önskar komma i kontakt med storöringen är in- och utlopp vid de större sjöarna de säkraste platserna.
Redan i slutet av april kan man fånga öring i Ljungans strömmar. Den äter det som finns tillgängligt för årstiden och kan vara mycket selektiv.

KONTAKTPERSONER FÖR ALLA FISKEVÅRDSOMRÅDE i Bergs kommun.

Kontakta Fiskebyrån, Tommy Rosenqvist föreståndare
070-725 1506 email: info@fiskaiberg
Börtnans fvof  Gunnel Hennebo
070-368 1146 hennebo@bahnhof.se
Börtnan västra fvof Håkan Eriksson
070-640 0726 hakan-ericsson@hotmail.com
Dammåns fvof Anna-Lisa Hoflén
070-219 1607 ahoflen@gmail.com
Gruckarnas fvof Alf Morlind
070-217 8574, alfingemar.morlind@nara.ica.se
Handsjöns fvof Pär Nilsson
073-815 5255 handsjonsfvof@gmail.com
Hovermoån-Högåns fvof Mikael Wredendal
070-209 8513 mikaelwredendal@gmail.com
Klövsjö fvof Lars Kjellsson
070-557 9184 larzinski@hotmail.com
Ljungdalens fvof Rolf Johansson
070-376 8350 rolf.johansson1946@gmail.com
Näktens fvof Göran Olofsson 
070-579 9501 goran.olofsson@hotmail.com
Råssjöns fvof Tryggve Johansson
073-035 1230 j.a.tryggve@gmail.com
Rätans fvof Ulf Johansson
070-651 8243 info@byggjamtland.se
Skålans fvof Leif Rodhe
0687-321 34, 070-342 7988 leif.rodhe@bredband.net
Storsjö fvof Staffan Brandelius
0687-108 41, 0687-51506 staffan.brandelius@telia.com
Storsjön-Bergs fvof Hans-Erik Andersson
070-326 9596 glesbygdsservice@gmail.com
Svenstaåns fvof Anders-Olof Öhlén 
072-524 0940 anders.olof.ohlen@berg.se
4. Tossåsen kfo SCA Skog AB Agne Wikén
070-319 8807 agne.wiken@sca.com
Tossåsens sameby (Statens) Nicklas Johansson
070-608 2071 glennick@live.se
Åsarna fvof Krister Klaésson
0687-303 27, 070-316 4864 krister.klaesson@telia.com
Övre Hoans fvof Thomas Sjöberg
070-743 1169 thomas.sj@gmail.com

OVIKSFJÄLLEN

Häggsåssjön, Gräfån, Dromtjärnarna, Alvarsån i Oviksfjällen, med intilliggande bäckar och tjärnar är biflöden till Dammån och ingår i Dammåns FVO.  Fisket uppe i fjällen Statens vatten förvaltas av Tåssåsens sameby och administreras av Länsstyrelsen.
Fiskekort köper du hos länsstyrelsens återförsäljare.
Hos Länsstyrelsen ansöker du om fiske i kvoterade vatten.
I intilliggande byar kan du köpa fiskekort.