Våra fiskar

Storsjön och Ljungaleden beskrivs ofta som en oas i vildmarken, omgiven av höga fjäll i väster och stora skogsområden i öster. Utöver Storsjöodjuret så finns det ett 20tal fiskarter i Storsjön de vanligaste är öring, röding, gädda, abborre, harr, sik, mört och lake. Även elritsa, ål och simpa finns. Illustration på denna sida Jocke.elf@hotmail.com
Gädda

Den glupske rovfisken är vanligast i skogslandets sjöar och strömmande vatten. Här är hösten bästa tiden för gäddfiske. Våren kan också ge rejäla hugg. Då är det lektid och då finns hannarna ofta i grunda vikar, där de väntar på honorna. Under högsommaren finns de på djupet i svalare vatten och nås på kvällar och nätter då de söker de sig till grundare vatten.

Abborre

För att fiska abborre behövs bara enkel utrustning som spö, krok och en burk med mask mer behöver du inte för att fiska den här gynnaren. Framför allt under första halvan av sommaren är masken överlägsen allt annat. Abborren är rikligast i skogslandets sjöar och strömmar. Lättast att hitta är den morron och kvällar, på grunt vatten i närheten av vassruggar och stenar.

Harr

Den delikata harren fiskas hela sommaren. Bäst mår den i strömmande, syrerika vatten och den finns från fjällen ner i skogslandet. Harren är inte så skygg, den äter
ytföda och vakar ofta. Ofta finns den i lugna sel eller där en ström går in eller ut från ett större sel. Den är inte så nogräknad med vad den äter och det går att komma nära. Fiske med spinnare och mask går utmärkt.

Sik

Den trivs bäst i insjöar men jagar i de lugnare partierna i strömmande vatten. Den finns ända upp till gränslandet mellan skog och fjäll.
Siken är en flitig vakare och ringarna på vattnet avslöjar den. Eftersom den är både insektsätare och rovfisk kan den fångas med såväl fluga som spinnare.

Röding

Den här skönheten är nog drömbytet för alla fjällfiskare. Den finns i snart sagt alla fjällsjöar och i en del skogssjöar men den är skygg och svårflirtad. Under sommaren är den ännu lurigare än vanligt.
Bästa tiden är runt midsommar, när rödingens favoritslända ”rock” kläcks. Flugfiskare ska använda små flugor men vanligt mete och spinnfiske fungerar.

Öring

Den här laxkusinen kräver friska, rena vatten. Därför är den vanligast i strömmande åar, älvar och bäckar, i tjärnar och sjöar. Den skygga öringen smyger man sig på, i skydd av buskar och träd. Den ser bra och den känner de minsta vibrationer.
Öringen hugger på nästan allt men en wobbler kan ge riktigt grova bjässar.