Ståndplatser

Fiskarna och speciellt öringen har sina bestämda ståndplatser i strömmen, bakom en skyddande sten eller ett nedfallet träd där strömmen inte är för stark och energikrävande. Den bästa platsen tillhör alltid den starkaste fisken. Om den flyttar eller fångas dröjer det inte länge förrän det står en ny fisk tar platsen.

Som alla djur så äter och vilar även fisken på olika tider och på bekvämma platser (ståndplats). Sen efter sin vila börjar fisken att jaga mat igen. Var fisken finns beror på olika saker vattentemperaturen, om det är högt eller lågt vatten, vilken årstid det är och vilken fiskart du fiskar. Lär dig en hur hela fiskeområdet eller bara en hölja fungerar. Att lära sig att läsa vatten är en klar fördel för att du ska få fisk. Får du fisk på en plats så kommer en ny fisk dit nästa gång du kommer dit.
I vatten som fiskas mycket flyttar sig fisken till ställen där det inte fiskas så mycket och är lungt för en vilopaus. Börja alltid med att fiska nära land och sen utåt likt en solfjäder. Mitt på dagen finns många fiskar på djupt vatten eller längre ut. Om kvällar, nätter och morgnar börjar fisken att jaga födan nära stranden.
I sjöar hittar du fisken där den får skydd, till exempel där det bildas strömmar utanför kring uddar, där bäcken rinner ut, bakom en sten eller träd .
FISKENS STÅNDPLATSER
Fisken står i regel bredvid eller bakom något som skyddar fisken , en så kallad ståndplats. där det finns öppningar i vassen, stenar i vattnet, utanför bryggor, vid brofästen, kring näckrosor och annan vegetation eller utmed branta stränder med djupt vatten.
VIND
Nordlig och västlig vind är inget bra fiskeväder och fiske söker sig i lä.
Vattnet blir på grunda ställen grumligt och då är stora ljusa och mörka beten bra. När det blåser är fisken mindr rädd och då kan fisken stå mycket nära land eftersom det blåser in mat. När det är vindstilla och spegelblankt är fisken mycket skygg och vaksam.
REGN
När det duggar eller småregnar kan det vara väldigt bra fiske likaså strax före och efter ett åskoväder. Att fiska när det åskar är mycket farligt.

ATT FISKA I STRÖMMANDE VATTEN

En fisk står alltid där det är lättsamast att vila sig på i jakten på föda eller under sin vandring mot sin lekplats. Strömmande vatten ger god syresättning och gör att vattentemperaturen blir behagligare med en piggare fisk. i sin väntan.
Större fiskar är skyggare än små fisk och dom är mer natt aktiva och söker sin föda bakom/under ett nedfallet träd eller lstår och urar bakom en stor sten.
Om natten och morgonen går dom större fiskarna in mot land och jaga föda nära stranden, Morgonen och natten brukar vara en tid på dygnet som är säkrast att få fisk på kroken

Illustration jocke.elf@hotmail.com