Knuten är avgörande

Glöm inte att fukta knuten samt den del av linan som knuten glider över innan du drar åt den. Om du blöter linan då minskas friktionen och gör att knuten lätt glider på plats

Knyt knuten till betet noga och gör en ny knyt inför varje fisketur.
Knuten är den svagaste delen mellan dig och betet. En bra knut är därför grunden för ett bra och lyckat fiske. Träna på de vanligaste knutarna (gärna med en färgad lina) tills du kan knyta utan att titta på bilderna. Till slut minns kroppen rörelsen, och när du sedan knyter knuten går det utan att du tänker på det.

KIRURGKNUTEN

Lägg bägge linorna mot varandra, så att dom överlappar två decimeter
Håll i bägge linorna på ena sidan.
Ta andra sidan och för bägge linorna runt i en cirkel.
För in bägge linorna i cirkeln så att de går runt varandra.
Se till att det blir 3-5 varv runt varandra.
Dra försiktigt ihop linorna så att en knut bildas, fukta innan den dras ihop helt.

BETESKNUT

Detta är en bra knut för att fästa en lina i en spötopp eller knyta fast en beteshake. Vattnet gör linan hal så linda den minst 5 varv runt sig själv för att knuten ska hålla.
Beteshaken använder du för att linan inte ska tvinna sig (vrida sig) när exempelvis spinnaren snurrar i vattnet när du vevar in den

• Knyt noggrant och använd tillräckligt mycket lina.
• Fukta alltid knuten innan du drar åt den.
• Dra alltid åt hela knuten i ett drag.
• Klipp bort överflödig lina.
• Ta hem med linstumpar och förpackningar hem

BLODKNUT

Är den ena linan tunn kan du linda den ett extra varv eller använda kirurgknuten.linan. Flätlinor är starka även när de är tunna.

FLÄTLINEKNUT

Detta är en kanonbra knut för drag och flugor, särskilt på flätlinor. Dessa linor töjer sig inte utan är helt stumma. Du känner minsta hugg. Däremot bör du som med alla linor byta ut dem vart annat år