Medlemskap

Föreningen bildades 2021 med uppgift att förvalta, marknadsföra och utveckla fiskedestinationen Berg utifrån den grund som lagts genom projektet FiskeDestination Berg.

Projektets inriktning på tillgängligt fiske för alla har bl.a. resulterat i de redan av många besökande mycket uppskattade anläggningarna som byggts ut på ett antal platser inom de fiskevårdsområden som ingår i Fiskaibergkortet.

Ett viktigt syfte med föreningen är att se till att dessa anläggningar förvaltas på ett bra sätt.

Medlemmar i föreningen kan vara både fiskevårdsområden, företag, organisationer och privatpersoner.

Målet är givetvis att öka intresset för fisket i kommunen både bland ortsbor och besökande. Detta gynnar på många sätt både fiskevårdsområdesföreningarna, företagare inom besöks- och servicenäringarna, Bergs kommun och även enskilda personer. Globalt sett är fiske en av de allra största, om inte den största, fritidssysselsättningarna i världen och potentialen för att locka besökare är därmed mycket stor.

Föreningen ska också verka för att sportfisketurismen i Berg blir hållbar i ett långt perspektiv så att inte de värden vi vill erbjuda besökaren eller den lokalboende utövaren försämras.

I föreningen FiskaiBerg finns special kompetens inom biologi, fiske-vatten-och biotopvård samt jakt, skog och mark.

Med medlemskapet följer att man kan få

 1. stöd för att bibehålla och upprusta befintliga anläggningar vid fiskeplatser
 2. tillgång till goda marknadsföringsmöjligheter för den egna föreningen, företaget eller den lokala bygden d.v.s. inte bara direkt kopplat till sportfiske, både i föreningens broschyrer och andra skrifter samt på webben, i sociala media och på de skärmar som föreningen förfogar över
 3. råd och stöd för att skapa och förvalta nya anläggningar, fiskerelaterade insatser, fiskecamper m.m.
 4. samverka med andra fiskevårdsområden och genom föreningen påverka utvecklingen av fisket i hela kommunen
 5. råd och stöd för olika typer av fiskevårdande insatser, t.ex. utsättning av fisk, biotop och fiskevård m.m.
 6. särskild plats i Fiskebyrån i Rätan för att informera om det egna fiskevårdsområdet – fiskekort, möjlighet till båthyra, eventuell guidning, olika evenemang, arrangerade fiskeupplevelser för besökande m.m.
 7. visa upp det egna fiskevårdsområdets fiskevatten, även sådana som har speciella fiskekort eller inte av olika skäl ingår i Fiskaibergkortet – och på det sättet öka försäljningen av de lokala fiskekorten

För fiskevårdsområdesföreningar som går med i föreningen gäller att de ska upplåta minst 1-2 fiskevatten inom ramen för Fiskaibergkortet, men behöver inte nödvändigtvis upplåta alla fiskevatten inom FVO. Intäkterna från försäljningen av dessa fiskekort går till FiskaiBerg föreningen och fonderas för utvecklings och driftskostnader för föreningens verksamhet och för framtida samverkansprojekt. Dessa medel ska fonderas och återföras i form av stöd och bidrag till olika insatser som man vill göra inom fiskevårdsområdena.

OBS

Ytterligare sju anledningar till att vara med i FiskaiBerg
Om ett FVO område väljer att vara med i FiskaiBerg så får områdets fiskerelaterade näringsliv, tillgång att vara med

 • Fiskaibergs marknadsföringskanaler i sociala media.
 • Trycksaker som foldrar, annonsering och kartor.
 • Mässor.
 • TV program
 • Bokningssystem för upplevelsepaket (jakt, fiske och vandring).
 • Utställningsyta i Fiskebyrån för lokala produkter.
 • Utbildningar