OM FISKAIBERG

FiskaiBerg utvecklar, marknadsför och samverkar för fisket i Bergs kommun i framtiden

Fiskaiberg är en ideell förening med sitt säte i Rätan i Bergs kommun med uppgift att marknadsföra och utveckla fisket i samverkan med myndigheter, näringsliv och föreningar i hela Bergs kommun

Fiskaiberg är en ideell förening som bildades 2021 med uppgift att marknadsföra
och utveckla fiskedestinationen Berg utifrån den grund som lagts genom projektet FiskeDestination Berg.
FiskaiBerg stödjer barn/ungdomsverksamhet samt tillgänglighets åtgärder för pensionärer och personer med funktions variationers friluftsverksamheter.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att marknadsföra, samverka och tillvara ta medlemmarnas intresse.
Föreningen är öppen för enskilda personer, företag och organisationer. Föreningen har ett tiotal fiskevårdsområden, företag anslutna
Medlemmarna har med sitt deltagande möjligheter att marknadsföra sig genom Fiskaibergs mässor, trycksaker och digital media samt att deltagande fiskevårdsområden dessutom kan söka medel från FiskaiBergs medlemsfond

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Alla kan vara medlemmar i föreningen såväl privatpersoner som organisationer.

  • Föreningen marknadsför destinationen via egna sociala media, webb, mässor, digitala anslagstavlor och TV programmet Fiskedestination i TV4 med Johan Broman.
  • Föreningen har i sitt område 15 tillgängliga fiskeplatser
  • Föreningen FiskaiBerg utnämndes på Sportfiskemässan i Stockholm 2018 till bästa destination.
  • Vill Du veta mera eller bli medlem ring Kent Rosenqvist 076 247 13 97 eller maila till info@fiskaiberg.se
  • Organisationsnummer 802535-3353 FiskaiBerg
  • Bankgironummer 5673-3835
  • Adress FiskaiBerg c/o Kent Rosenqvist Sandnäsvägen 40, 845 95 RÄTAN
  • FiskeByråns föreståndare Tommy Rosenqvist 070-725 15 06 email: info@fiskaiberg.se
  • Webb, informations skärmar, text och foto Conny Elf om inget annat anges 070-666 67 74

FiskaiBergs styrelse 2023
Ordförande Kent Rosenqvist
Vice ordförande Niklas Öst
Kassör Håkan Halvarsson
Sekreterare Anders-Olof Öhlèn
Ledamot Pär Nilsson
Ledamot Mikael Lindblad
Ledamot Robert Martinsson
Ledamot Peter Belin
Ledamot Per-Olof Nilsson
Revisor Kjell Simonsson
Valberedning Rullande genom inkomna förslag

FiskeByrån ”Porten till Jämtland”
Föreningen FiskaiBerg har byggt upp en interaktiv informationsbyrå som ligger strategiskt placerad vid OK/Q8 macken i Rätan därav namnet ”Porten till Jämtland”. Informationsbyrån är en informations plats, där besökare kan gå in och få tips om fiske, natur, och bygden. Informationsbyrån kommer att bestyckas med:
• digitala informations skärmar som visar information om fiske, natur och filmer från FiskaiBergs fiskevatten bl.a producerad av Johan Bromans för TV programserien Fiskedestination.
• en interaktiva kunskapsspel om fiske, naturvett och bygd.
• en utställnings hörna för intresserade medlems aktorer att ställa ut
• Föreningen driver infocentralen med ambitionen att den skall vara bemannad delar av året och under sommarsäsongen.

Här presenteras FiskeByrån

Kontakta Fiskebyrån, Tommy Rosenqvist föreståndare 070-725 15 06 email: info@fiskaiberg.se
foto Conny Elf