Om Föreningen FiskaiBerg

Utveckla, marknadsföra och samverka

Under senaste decenniet har Bergs kommun marknadsfört och drivit fiskefrågorna i kommunen genom bl.a projektet FiskeDestination Berg . Fr.o.m 1 januari 2022 är det Fiskaiberg som skall övertar den rollen med stöd av kommunen i samverkan med myndigheter, näringsliv, föreningar och fiskeintresserade.2021 bildades föreningen Fiskaiberg i syfte att tillvara ta intresset och utveckling av fisket i kommunen

Fiskaiberg är en ideell förening som bildades 2021 med uppgift att förvalta, marknadsföra
och utveckla fiskedestinationen Berg utifrån den grund som lagts genom projektet FiskeDestination Berg.
FiskaiBerg stöder tillgänglighet och barn/ungdoms- pensionärers och personer med , funktionsvariationers friluftsverksamheter.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att marknadsföra, samverka och tillvara ta medlemmarnas intresse.
Föreningen är öppen för enskilda personer, företag och organisationer. Föreningen har ett tiotal fiskevårdsområden, företag anslutna
Medlemmarna har med sitt deltagande möjligheter att marknadsföra sig genom Fiskaibergs mässor, trycksaker och digital media samt att deltagande fiskevårdsområden dessutom kan söka medel från FiskaiBergs medlemsfond

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Alla kan vara medlemmar i föreningen såväl privatpersoner som organisationer.

  • Föreningen marknadsför destinationen via egna sociala media, webb, mässor, digitala anslagstavlor och TV programmet Fiskedestination i TV4 med Johan Broman.
  • Föreningen har i sitt område ett 15 tillgängliga fiskeplatser
  • Föreningen FiskaiBerg utnämndes på Sportfiskemässan i Stockholm 2018 till bästa destination.
  • Vill Du veta mera eller bli medlem ring Kent Rosenqvist 076 247 1397 eller maila till info@fiskaiberg.se
  • Organisationsnummer 802535-3353 FiskaiBerg
  • Bankgironummer 5673-3835
  • Adress FiskaiBerg c/o Kent Rosenqvist Sandnäsvägen 40, 845 95 RÄTAN

FiskaiBergs styrelse 2021
Ordförande Kent Rosenqvist 1 år
Ledamot 1 kassör Redovisningsbyrån 2 år
Ledamot 2 sekreterare Anders-Olof Öhlen 1 år
Ledamot 3 Pär Nilsson 2 år 2023
Ledamot 4 Mikael Lindblad 2 år 2022
Suppleant 1 Niklas Öst 2 år 2023
Suppleant 2 Peter Belin 1 år 2022
Suppleant 3 VAKANT 2 år 2023
Suppleant 4 Per-Olof Nilsson 1 år 2022
Revisor 1 Kjell Simonsson 2 år 2023
Valberedning Rullande genom inkomna förslag

FiskeByrån ”Porten till Jämtland”
Föreningen FiskaiBerg har byggt upp en interaktiv informationsbyrå som ligger strategiskt placerad vid OK/Q8 macken i Rätan därav namnet ”Porten till Jämtland”. Informationsbyrån är en informationsplats, där besökare kan gå in och få tips om fiske, natur, och bygden. Informationsbyrån kommer att bestyckas med:
• digitala informationsskärmar som visar information om fiske, natur och filmer från FiskaiBergs fiskevatten bl.a producerad av Johan Bromans för TV programserien Fiskedestination.
• en interaktiva kunskapsspel om fiske, naturvett och bygd.
• en utställningshörna för intresserade medlemsaktörer att ställa ut
• Föreningen driver infocentralen med ambitionen att den skall vara bemannad delar av året och under sommarsäsongen.

Här presenteras FiskeByrån

Kontakta Fiskebyrån, Tommy Rosenqvist föreståndare 070-725 15 06 email: info@fiskaiberg