Ljungdalen, Ljunganströmmen

Fiskeplats Ljungan i Ljungdalen är anpassad för rullstolsburna besökare. Platsen ligger 5,4 km från Turistbyrån efter Ljungan ner mot Storsjö kapell.
Inne på området finns vindskydd, bord samt plats att fiska från en anpassad fiskeplats..
Området lämpar sig bra för både spinn- och flugfiske. Inne på området råder campingförbud. Parkering och vändplats längst in vid vindskyddet är endast till för rullstolsbundna. Området ingår i Ljungdalens FVOF.

Foto Rolf Johansson

VÄGBESKRIVNING: Platsen ligger i direkt anslutning till vägen mot Ljungdalen Visa på karta
FISKEKORT: IFISKE:SE eller FISKEKORT:SE Ljungdalens FVOF
FISKART: Öring, harr, röding och gädda
BOENDE: Pensionat Helags
RESTAURANG: Restaurangen i Ljungdalen
MAT: ICA Ljungdalen
BRÄNSLE: Macken i Ljungdalen
KONTAKT: Ljungdalens FVOF Rolf Johansson 070-376 83 50
MAIL: rolf.johansson1946@gmail.com
FOTO: Rolf Johansson