Tåsåsens sameby

foto Tåssåsens sameby

Tåssåsen sameby är belägen ca 5 mil nordväst om Svenstavik i Bergs och Åre kommuner i Jämtlands län. Samebyn gränsar i väster mot Handölsdalen sameby.
I samebyn finns idag 13 rennäringsföretag som tillsammans äger ca 5500 renar.Tåssåsens sameby har vidsträckta betesmarker. Dess betesområde finns i delar av Bergs, Åre och Östersunds kommun i Jämtlands län. Samebyn gränsar i väster mot Handölsdalens sameby i Oviksfjällen.

Samebyns sommarland utgörs av området Lunndörsfjället, Anarisfjällen och Oviksfjällen. Vinterbetesmarkerna sträcker sig ända ner mot Älvros och Ytterhogdal. I byn finns idag 13 rennäringsföretag som tillsammans äger ca 5500 renar. Samebyns sommarland utgörs av området Lunndörsfjället, Anarisfjällen och Oviksfjällen. Vinterbetesmarkerna sträcker sig ända ner mot Älvros och Ytterhogdal.

Sommarvistet Bartjan ligger 5 km från byn Tossåsen och används varje sommar i samband med kalvmärkning. På hösten kan ripjägare hyra kåtor och stugor för boendet. Hela vistet har genomgått en renovering under de senaste åren.

Samiska språket och historia

Det sydsamiska språkområdet omfattar i stora drag Västerbotten, Jämtland, delar av Härjedalen och Dalarna samt motsvarande områden på norska sidan. Man uppskattar att det finns ungefär 1000 talare av sydsamiska i Sverige, utspridda inom ett ganska stort område. Samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner. Av totalt ca 60 000 samer bor 17 000 i Sverige, 35 000 i Norge, 5 700 i Finland och 2 000 i Ryska federationen

Läs mer om Oviksfjällen här>>>

Illustration tagen från Tåssåsens samebys Facebooksida

Ordförande i Tåssåsens sameby
Nicklas Johansson
Börtnan 816
840 31 ÅSARNA
Tel. 070-608 20 71
glennick@live.se

BOKA SAMISKA ÄVENTYR

Vi kan skrädda sy ditt äventyr eller så kan du boka våra äventyr
www.glensfjallfiske.se
www.attaarstiderna.se/

BOKEN OM TÅSSÅSENS SAMEBY

Boken går att beställa direkt av Kerstin Lilja 070-575 69 28 kerstin.lilja@berg.se

Du kan läsa boken om Tåssåsen här i PDF format

Läs om Saepmi- Sameland i Berg

MAT OCH BOENDE I GLEN

Restaurang och boende Häävi i Glen
Fiske & jaktguider
Niklas, Peder och Thomas Johansson
070-575 69 28
www.glensfjallfiske.se

MAT OCH BOENDE I HOSJÖBOTTEN

De Åtta årstiderna mat och boende vid bokningar
Fiske & jaktguider
Daniel och Mirja Persson
Telefon: 070-216 35 09
info@attaarstiderna.se