Egna ansvaret i skog och mark

foto Conny Elf

Din säkerhet är egna ansvaret. Att hitta någonstans att bo till fjälls är enkelt. Fjällhotell, stugor och fjällstationer finns i de flesta områden. Men vill du ut i väglöst land vid sidan av de markerade lederna är det tält som gäller.

Att tälta fritt i naturen är ofta helt fantastiskt och många fjällbesökare ha sina ”egna” favoritplatser som man återkommande besöker. I princip kan du tälta fritt på fjället men naturligtvis måste du ta hänsyn till renskötseln och inte tälta för nära där du ser att renar uppehåller sig.

Tältar du invid fjällstationer och fjällstugor betalar du en serviceavgift och kan då nyttja faciliteterna på plats. Vi rekommenderar att du använder ett s.k. lättviktstält med många staglinor, bra ventilation och med både ytter och innertält. Det kan vara skönt med myggnät för tältöppningen. På fjället behöver du skydd mot både regn, vind och mygg. Om du vill bo mer bekvämt så finns det bra lättviktskåtor som är rymliga och stabila.

Kom ihåg att ALLTID lämna färdmeddelande med starttid, mål och beräknad hemkomst. Lita ALDRIG på att du har mobiltäckning.

Läs mer på Fjällsäkerhetsrådets hemsida

ATT VISTAS I SKADAD SKOG OCH MARK

Stormfällda träd och öppna rotvältor är farliga, speciellt för barn och djur som kan bli nyfikna och gå för nära.

Stormen som passerat har skadat många träd, varav en del finns nära boendeområden och skolor. Barn kan lockas av de spännande halvliggande stammarna som inbjuder till lek, klättring och kojbyggande. Men det är alltid livsfarligt att röra sig på och i närheten av nedfallet virke. Trädstammar kan plötsligt röra på sig och stora spänningar kan utan förvarning lossna med krafter som kan krossa armar och ben. Kvistar och stamdelar kan plötsligt falla ner med stor kraft.

HÅLL RISKAVSTÅND TILL SKOGSARBETE

Det kan vara intressant att titta närmare på när skogsarbete pågår. Håll alltid ett säkerhetsavstånd från skogsmaskiner. Beroende på typ av maskin, kan säkerhetsavståndet vara närmare hundra meter eller mer. De långa skyddsavstånden beror bland annat på att vissa maskiner kan skapa så kallade kedjeskott om sågkedjan brister. Maskiner kan fälla träd som i sin tur råkar fälla andra träd och då kan det bli farligt även på långt avstånd från själva maskinen. Vid motorsågsarbete gäller minst två trädlängders avstånd..Nära boendeområden kan avspärrningar och skyltning varna för att skogsarbete pågår, respektera dessa varningar.

DE FARLIGA ROTVÄLTORNA

Efter att träden tagits bort kan en del rotvältor finnas kvar. Man ska sträva efter att maskinerna får rotvältorna att, så långt det är möjligt, slå igen direkt i samband med avverkningen. I annat fall kan dessa rotvältor slå igen senare på våren och sommaren, helt utan förvarning. Men fastfrusna rotvältor kan vara svåra att ändra på så en hel del sådana vältor kan finnas kvar i skogen, gå aldrig in under dessa.

KLÄTTRA ALDRIG PÅ VIRKESVÄLTOR

I samband med avverkning läggs det upp virkesvältor vid vägen. Tala med barnen om varför det alltid är farligt att klättra upp på vältor. Det räcker att enstaka stockar kommer i rörelse för att skapa en dödsfälla av en virkesvälta.