Natur- och kulturområden

foto Conny Elf

När ett naturreservat är bildat markeras gränserna av stolpar med en snöstjärna på blå botten. En informationsskylt med karta beskriver områdets natur och sevärdheter närmare. Illustrerade broschyrer finns ibland hos turistbyråer eller på kommunernas och länsstyrelsernas webbplatser:
Ladda ner broschyren Naturreservat i Sverige

Här kan du läsa om landets naturreservat

 • Ekopark Galhammar ligger strax väster om Svenstavik. Den kalkrika jorden har gett skogarna en mångfald av ovanliga arter. Ekoparken är ett älskat friluftsområde med spår av bosättningar sedan medeltiden och här finns goda chanser att se Jämtlands landskapsinsekt stormhattshumlan.
 • Från sin halvö i Storsjöns sydligaste del syns det natursköna och 548 meter höga Hoverberget vida omkring. Berget är ett lättillgängligt område som erbjuder friluftsliv och naturupplevelser för alla åldrar. I det utökade och uppfräschade naturreservatet finns rasbranter, lodräta klippväggar, grottor och en mycket dramatisk ravin som gör området spännande och variationsrikt. I den gamla granskogen göms både sällsynta lavar och ett rikt djurliv med exempelvis tornfalk, sparvhök, fjällvråk, grävlingar och skygga lodjur. Här finns ett stort utbud av vandringsleder samt utsikts- och viloplatser som har röjts och märkts upp på ett tydligare sätt. Även runt berget har två historiska leder återställts.
 • Se storslagna Rämnan, ravinen som sträcker sig från öst till väst. Dess djup är okänt och tillhör de naturformationer som inte kan beskrivas, utan måste upplevas. Hoverbergsgrottan – Skandinaviens största klyftgrotta, upptäcktes 1897. Den är 81 meter lång och ”takhöjden” är 25 meter. Enligt sägnen beboddes den av Hoverbergsgubben. På toppen finns ett utsiktstorn med fantastisk utsikt över södra Storsjön och man kan vid klart väder se (förutom Storsjöodjur) 13 kyrktorn och ända till Helags! Här finns även servering i toppstugan.
 • I närheten av Klövsjön kan man njuta av Fettjeåfallet, ett vattenfall med 60 meters fallhöjd. Parkera i Fettjan och följ den rösade leden i 2,5 km. Ett annat vattenfall som bör besökas är Sångbäckfallet som man når efter en kortare promenad från vägen vid avfarten mot Storhogna. Fallet omges av regnskogsliknande terräng som ger en känsla av mystik.
  Fallmoran är en vacker plats vid Röjån, ca 5 km från Storhogna. Två fascinerande vattenfall finns i närheten. Hit kommer man om man vandrar en bit på Karl XI:s led, som fortsätter till Vemdalsskalet och Vemdalen
 • Bartjan är ett gammalt sommarviste för Tåssåsens sameby. Vistet nyttjas numera främst under kalvmärkningsperioden under högsommaren. Bartjan ligger strax nedanför fjällen i fjällbjörkskogen med kallkällor och fiskevatten alldeles i närheten. Kåtatomter, renvallar och mjölkgropar vittnar om gammal historia mitt bland dagens kåtor.
 • Vid Trångforsen, mellan Storhallen och Skålan, finns en hängbro över Ljungans virvlande vatten. Här finns även milstensgrytor kanjonliknande urgröpningar.
 • Vid Storsjön (notera att det finns två stycken ”Storsjön” inom Bergs kommun) finns ett intressant och varierat fågelskådarområde längs västra sjöstranden. Här häckar rariteter som brushane, brunand, dvärgmås och brun kärrhök.
 • Djävulshålet i Tossåsen – en naturupplevelse du inte får missa. Sägnen säger att tjuvar som stulit kyrksilver i trakten skulle hoppa över ravinen, men misslyckades och drunknade.
 • Ta en tur på Flatruet, mellan Ljungdalen och Funäsdalen. Sveriges högst belägna allmänna landsväg 975 meter över havet med oöverträffad utsikt under klart väder.
 • På Flatruets södra sluttning har inlandsisen skapat kanjonliknande sprickor och Evagraven är den mest kända. I Skärkdalen finns det vackra Silverfallet i Skärkån. Helags är Sveriges sydligaste glaciär och högsta topp söder om polcirkeln – 1797 meter.
 • Vid Kusbölehelvetet vid vägen mot Gräftåvallen finns en 2 km lång sprickdal en kanjon. I sprickdalens botten rinner en bäck som rätt vad det är försvinner under marken. Om du vill gå ner i sprickans botten så följ kanten österut. Efter några hundra meter planar sprickdalen ut och du kan klättra ner. Om du är observant kan du se den lilla unika rödingen som förmodligen är en kvarleva från istiden. I de branta sluttningarna brukar korpar och rovfåglar bygga sina bon och på försommaren kan du höra hur de kallar på sina ungar med gälla skrik.
 • Kusbölegrottan ligger något väster om ”helvetet”. Den har skapats genom rörelser i berggrunden och har med tiden vidgats genom ras.
 • Ungefär 2 km innan man når Gräftåvallen passeras Gräftån. Ett hundratal meter norr om vägen bildar Gräftåns vatten ett pampigt vattenfall.
 • Ca 5 km söder om Gräftåvallen passerar man Dörrsån där chansen är god att få syn på bäver. De har sitt tillhåll i närheten och det finns ett flertal träd som är fällda av bävern i området. Du ser garanterat spåren efter dem!

Hoverberget

Från sin halvö i Storsjöns sydligaste del syns det natursköna och 548 meter höga Hoverberget vida omkring. Berget är ett lättillgängligt område som erbjuder friluftsliv och naturupplevelser för alla åldrar. I det utökade och uppfräschade naturreservatet finns rasbranter, lodräta klippväggar, grottor och en mycket dramatisk ravin som gör området spännande och variationsrikt.

I den gamla granskogen göms både sällsynta lavar och ett rikt djurliv med exempelvis tornfalk, sparvhök, fjällvråk, grävlingar och skygga lodjur. Här finns ett stort utbud av vandringsleder samt utsikts- ochviloplatser som har röjts och märkts upp på ett tydligare sätt. Även runt berget har två historiska leder återställts.

På toppen finns ett utsiktstorn med fantastisk utsikt över södra Storsjön och man kan vid klart väder se (förutom Storsjöodjur) 13 kyrktorn och ända till Helags! Här finns även servering i toppstugan. Hoverberget är ett Naturreservat

Rämnan

Se storslagna Rämnan, ravinen som sträcker sig från öst till väst. Dess djup är okänt och tillhör de naturformationer som inte kan beskrivas, utan måste upplevas.

Hoverbergsgrottan

– Skandinaviens största klyftgrotta, Hoverbergsgrottan, upptäcktes 1897. Den är 81 meter lång och ”takhöjden” är 25 meter. Enligt sägnen beboddes den av Hoverbergsgubben.

De fuktiga väggarna skimrar i skenet från de färgade lamporna. Varje ojämnhet i urberget får ljuset att förändras och byta riktning det ser nästan ut som om berget lever. Högt ovanför oss ser vi dagsljuset spela genom ett litet hål i taket, men för svagt för att lysa upp det trolska rummet. Tunga vattendroppar faller då och då genom tomheten för att landa på gruset eller våra huvuden. Vi är på besök i en av de äldsta turistattraktionerna i Jämtland. Läs mer på www.hoverbergsgrottan.com

Kusbölehelvetet

Vid Kusbölehelvetet vid vägen mot Gräftåvallen finns en 2 km lång sprickdal en 20 meter djup kanjon. I sprickdalens botten rinner en bäcksom rätt vad det är försvinner under marken. Om du vill gå ner isprickans botten så följ kanten österut. Efter några hundra meter planar sprickdalen ut och du kan klättra ner.

Om du är observant kan du se den lilla unika rödingen som förmodligen är en kvarleva från istiden. I de branta sluttningarna brukar korpar och rovfåglar bygga sina bon och på försommaren kan du höra hur de kallar på sina ungar med gälla skrik.
Ett långt fångstgropssystem med mer än 250 gropar ansluter till sprickdalen mot väster.

Kusbölegrottan ligger något väster om ”helvetet”. Den har skapats genom rörelser i berggrunden och har med tiden vidgats genom ras.
Ungefär 2 km innan man når Gräftåvallen passeras Gräftån. Ett hundratal meter norr om vägen bildar Gräftåns vatten ett pampigt vattenfall.

Ett naturreservat är ett naturområde som skyddats med lagstiftning.
Det kan vara ett område som är betydelsefullt för människan, floran och faunan, eller är av intresse ur ett geologiskt perspektiv.Naturreservat är den mest effektiva och användbara skyddsformen för bevarande av större naturområden. Inom kommunen finns det naturreservat.

Arådalen
Utmed Oviksfjällens sydsluttning ligger dessa storslagna marker med både fjällnatur och obrukad skog. Spår från svunna tider gör området även kulturhistoriskt intressant. Besök Östra Arådalen, en levande fäbod mitt i naturreservatet!

Bastudalen
Bastudalen består av fjället Drommen med dess välkända isälvskanjon Dromskåran. Terrängen är kuperad med branta grandominerade sluttningar och har vildmarkskaraktär trots närheten till turistanläggningar

Brötarna
Ett stort myrområde med orörd gammal skog på fastmarksholmarna. Rovfåglar, vadarfåglar och allehanda vattenfåglar gör reservatet till en fest för ornitologen.

Henvålen
En mosaikartad blandning av fjäll, urskog och myr ger det här reservatet en mycket speciell karaktär. Henvålen ingår i en fjällrandplatå med vidsträckta och svagt sluttande myrar mellan skogklädda höjder och lågfjäll.

Hoverberget
I Hoverbergets gamla granskog göms både sällsynta lavar och skygga lodjur. Höga höjder och bottenlösa djup gör detta naturreservat till en alldeles speciell upplevelse.

Marntallåsen
Marntallåsen ligger på en höjdplatå med en mosaik av myr och skogsmark. Här finns flera välbevarade fäbodmiljöer som knyts samman av gamla fäbodstigar.

Röjan
Reservatet, som består av en äng med omgivande åker och skog, bildades 1982 för att bevara en värdefull växtlokal för Jämtlands landskapsblomma, Brunkullan. Växtplatsen består av en plan äng där några gamla lador vittnar om gångna tiders slåtter.

Stubbarna
Den vackra gamla granskogen på Björnbergets västsluttning utgör detta naturreservat.

Ekopark Galhammar
Ekopark Galhammar ligger strax väster om Svenstavik i Jämtland, i Storsjöbygdens kalkrika kambrosilurområde. Kalkrikedomen har givit skogarna en mångfald av ovanliga arter