Skoteråkning

foto Conny Elf

Skoteråkning är en stort friluftsliv i kommunen. Det är fler registrerade skotrar än bilar. Här finns över hundra mil skoterleder och det är skoterklubbarna i Bergs skoterallians som sköter och underhåller samtliga leder. De skall vara väl preparerade och säkra att färdas på.

Lederna är tillåtna för trafik endast på snötäckt mark från det att snöförhållandena så medger och med vissa undantag.
Läs mer på Länsstyrelsen hemsida

SKOTERTRAFIKEN TILLTAR I VÅRT OMRÅDE

Bergs snöskoterallians (BSA) är den organisation i Bergs kommun, som i samverkan med myndigheter och organisationer hjälper skoteråkarna med information och utbildning. Ett säkerhetskrav finns framtaget i samarbete mellan skoterklubbarna, polisen, fjällräddningen, skolan, naturvårdare m.fl. och som arbetar i Berg för att åstadkomma en säkrare vistelse i vår fantastiska miljö. Genom information av olika slag, vill vi sprida mer kunskap om din säkerhet. BSA är en sammanslutning av Bergs kommuns snöskoterklubbar.

BSA SKA VERKA FÖR:

 • Att skapa en öppen och trevlig atmosfär för bra och gränsöverskridande samverkan mellan medlemsföreningarna.
 • Att handhava och främja angelägenheter och verksamheter av gemensamt intresse för medlemsföreningarna.
 • Att företräda medlemsföreningarna vid samordnade uppvaktningar och förhandlingar med kommunala och statliga organ.

SNÖSKOTER

Bergs kommun har en varierande och unik natur, som är härlig att upptäcka en gnistrande vacker vinterdag på snön! Skotern gör det möjligt att ta sig ut till platser som du inte når så lätt på t ex skidor, men den kan också vara ett störningsmoment för andra. Därför är det viktigt att man färdas med stor omsorg och visar respekt, hänsyn och omtanke mot andra som vistas ute i naturen. Vi skall vara rädda om denna möjlighet att få färdas ute i naturen.

För att underlätta vistelsen och umgänget mellan skoteråkare, andra människor och djur finns ett antal enkla regler som vi skall efterleva. De återges här nedan i korthet.

REGLER

 • Se till att du har rätt ålder och behörighet att köra skoter.
 • Som utländsk förare är det viktigt att du kontrollerar att du har rätt att köra snöskoter i Sverige.
 • Högertrafik gäller
 • Följ skoterlederna!
 • Skidåkare och gående har alltid företräde, på leder liksom vid korsningar mellan skoterled och annan led eller väg.
 • Stopplikt gäller alltid för skoter som korsar allmänna vägar, oberoende om det finns stoppmärke eller inte.
 • Inga passagerare får sitta på skotern eller i släp när man korsar väg.
 • Var observant på de markeringar och skyltar som är uppsatta.
 • Ta reda på var du får och inte får köra.
 • Ta reda på om det finns några områden med begränsningar för snöskotertrafik där du tänkt köra.
 • Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim. På vissa platser finns lokala lägre hastighetsgränser.
 • Visa hänsyn då du närmar dig en renhjord genom att:
 • Sakta ned eller stanna om du kommer inpå en renhjord.
 • Stanna, slå av motorn och låt renarna ”gå av” spåret/leden.

Om det finns svarta plastsäckar uppsatta efter leden/spåret betyder det att det finns ren i området. Kör extra försiktigt.

TIPS FÖR EN SKÖN TUR.

 •  Åk inte ensam
 • Håll koll på vädret.
 • Lämna en färdplan.
 • Var beredd på att vissa leder kräver betalda ledmärken.
 • Kör nykter.
 • Undvik att använda trimpipor.
 • Undvik lavinfarliga platser.
 • Undvik platser med risk för svag is på sjöar och vattendrag.
 • Håll koll på var du är med karta, kompass och ev. GPS.
 • Ta på dig hjälm och varma kläder.
 • Ta med personlig säkerhetsutrustning för dig och din skoter.
 • Visa hänsyn och gott omdöme.