Jaga i Berg

foto Niklas Öst

Allt vilt är fredat

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

VILTSKADOR

Vi har hand om ärenden som handlar om skyddsjakt för att motverka viltskador. I vissa ärenden kan vi ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättning för skador som redan har skett.

VILTFÖRVALTNING

Vi inventerar och förvaltar även rovdjursstammen i länet och utser jakttillsynsmän. Det finns en särskild viltförvaltningsdelegation i varje län som fattar övergripande beslut om viltförvaltningen i länet.

STATENS VILT FÅR INTE JAGAS

I Sverige har fastighetsägare normalt rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är dock undantagna från denna princip. De brukar kallas statens vilt.

SMÅVILTSJAKT I LJUGDALENS FJÄLLVÄRLD (Helags)

Vissa områden är avlysta, men ett par områden i Ljungdalens närhet är fortfarande öppna för jakt, ES1 och MI1. Jaktkortet köper du för högst fem dagar i taget på turistbyrån i Ljungdalen. Det måste ske personligen och tillståndet kan inte bokas i förväg. På turistbyrån kan du hyra en av våra stugor helt nära fjället. Småviltsjakt i sameland.

TÅSSÅSENS SAMEBY (Oviksfjällen)

Jakten bedrivs på av samebyn indelade områden med tydliga, naturliga avgränsningar i terrängen och med ensamrätt för lämpligt antal samtidigt jagande. Områdestilldelning sker i överenskommelse med jägarna i inom respektive område.

Inom Bergs kommungräns har du möjlighet att jaga småviltsjakt på renbetesfjäll och i skogslandet Kommunen äger själv mark som idag driftas av Svenska Jägarförbundet. De har kurser i allt som har med jakt att göra.

Regering och riksdag har beslutat att småviltsjakt skall upplåtas som kortjakt på renbetesfjällen i Jämtlands län. Jakttillståndet gäller för upplåten mark inom angivna fjällkommuner. Länsstyrelsen har även ansvaret för bevakning och viltvård inom renbetesfjällen i länet. Länsstyrelsen är involverad i vissa former av jakt. Älgjakten dominerar men myndigheten berörs även av jakt på björn och lo.

VIGGESÅGEN

Bergs jaktvårdskrets arrenderar sedan tre år tillbaka 3000 ha jaktmark av Bergs kommun. Till jaktmarken finns en anläggning som möjliggör övernattning för 10-talet gäster. Föreningen erbjuder nya jägare och medlemmar möjlighet att jaga både småvilt och älg och även fiske.
Föreningen arrangerar årligen utbildningar i skytte teknik och Jägarexamen.
Här kan du hyra din guide >>> VÅRA GUIDER – FiskaiBerg

Ungdomsverksamhet
Varje år skänker föreningen en vuxen älg till skolan som eleverna styckar och serverar den som skollunch.
Bergs jaktvårdskrets har tilldelats stipendium för sin verksam från Vallenbergska fonden 2013 för sitt arbete med ungdomar på fritiden

 • ​Samarbete med grund- och gymnasieskolor är omfattande
 • ​Jakt för kvinnor
 • Jaktläger för unga och äldre
 • Slakt, styckning och tillredning av fällt byte
 • Speciella arrangemang anordnas för funktionshindrade att delta i jakt
 • Friluftsdagar för elever med praktisk jakt, simulatorskytte och träning på skjutbana
 • JägarCafé med olika teman varje månad
 • Natur-jägar- och fiskeutbildningar

Hemsida Bergs jaktvårdskrets

JAKTSKYTTEBANOR

 • Jaktskyttesimulator : Studiefrämjandet 0687-106 60
 • Börtnan & Skålans Jaktskyttebana Rolf Karlsson 0687-320 86 Hemsida
 • Ovikens Jaktskyttebana: Jan Olsson tel 0643-104 69 , 070-3144176
 • Persåsens Jaktskyttebana: Nils 070-320 91 85, 070-340 70 82
 • Rätans Jaktskyttebana: Ingvar Haraldsson 0682-102 55, 070-359 62 38
 • Storsjö Jaktskyttebana: Kent Moén, 0687-21110
 • Svenstaviks skjutbana: Jimmie Berglund 070 – 373 81 67
 • Viggesågen  Bergs jaktvårds krets: Sven-Gunnar Sivertsson 0643-410 02, 070-583 51 48
 • Åsarna Jaktskyttebana: Robert Olausson  073 – 070 90 43 www.asarnajsk.se