Hitta i FiskaiBerg

Rätans hembygdsgård

Hembygdsgården ligger vackert inbäddad i skogsbeklädd mark invid Rätansjön. Bygdegården är öppen café och utställningar sommartid. Gården upplåtes till uthyrning vår t.o.m höst. Kontakt Ordförande Esbjörn Wickström: 073-3472575 e-mail: eswick2009@gmail.com

Välkommen till Rätans hembygdsgård