Storsjöodjurscenter

fotomontage Tommy Mohlin

Strax före jul, närmare bestämt den 12/12 2012 klockan 12.12, fick Bergs kommun en ny turistattraktion. Då invigdes nämligen, mitt i centrum, Svenstaviks Storsjöodjurscenter – spaningscentral och högkvarter för alla som vill öka sina kunskaper om Sveriges enda sjöodjur. Vi erbjuder vittnes­mål och observationsdata – sedan får var och en bilda sin egen uppfattning. Det är upp till var och en att söka sin egen förklaring. Men någonting finns därute

Storsjöodjurscenter i Svenstavik foto Storsjöodjurscenter

Under sekel efter sekel har Storsjöodjuret visat sig för människor i jämtländska Storsjöbygden. Omkring 500 registrerade vittnesmål berättar om den oförklarliga och skrämmande varelse som plötsligt dyker upp ur sjöns djup – betydligt flerhar sett, men avstår från att rapportera av rädslaför att bli ansedda som tokiga. För hundra år sedan försökte man fånga Storsjöodjuret med en gigantisk fångstsax, agnad med en hel gris!

 I Svenstavik idag gör man också försök att lösa Storsjöns mysterium,men med metoder som är betydligt vänligare mot sjömonstret. Med hjälp av högteknologiska under­ vattenkameror ska Jämtlands eget odjur hittas och dokumenteras på bild.

 De flesta av de observationer som är kända gjordes på 1800 talet och 1900talet – säkert var observationer lika vanliga tidigare, men vittnesmålen blev inte ned­tecknade. Av naturliga skäl är de flesta iakttagelser gjorda på sommaren, men det finns också rapporter från människor som sett odjuret under isen.

De som fått bevittna odjuret är i alla åldrar och kommer från alla samhällsklasser – ett av de starkaste vittnesmålen kommer från riksdagsmannen Jöns Bromée 1863 som under ed försäkrar sanningshalten. Iakttagelsen kunde också styrkas av flera av hans gårdsfolk.

Merparten av ob­servationerna är gjorda i vikar och sund vid de mest be­folkningstäta stränderna. Motsatsen vore nog egentligen mera anmärkningsvärd – ytterst få vistas mitt ute på flaket av denna 456 kvadratkilometer stora sjö.

 År 1894 gick en grupp Östersundsbor samman och bildade bolag för att fånga Storsjöodjuret. Till och med kung Oscar II satsade pengar i projektet. Trots insatser från både inlejda valfångare och fångstmän med gigantiska slagsaxar lät sig odjuret inte luras. Eller odjuren – det kan ju knappast vara samma individ som visat sig i sjön sedan medeltiden.

Vi vet inte exakt hur Storsjöns bottenstruktur ser ut, men vi vet att berggrunden och jordarterna kring sjön medverkar till att sjön har en hög produktion av fisk och att den är motståndskraftig mot försurande nedfall. Detta skulle kunna ge goda förutsättningar för ett odjur…500 VITTNEN

Det finns idag 200 dokumenterade vittnesmål från sammanlagt 500 personer som sett Storsjöodjuret. Många fler har berättat muntligt om sina upplevelser.

Säkert är det ännu fler som sett det oförklarliga i Storsjöns mörka vatten, men som inte törs berätta om det. För en sak är alla vittnen eniga om.

FÖRSTA SKRIFTLIGA BEVISET

Den första kända skriftliga förklaringen om ett odjur vid Storsjön härstammar från 1635. En kyrkoherde vid namn Mogens Pedersen från Herdal nedtecknade en sägen. Den berättar om två troll, Jata och Kata, som kokade en häxbrygd vid Storsjöns strand. När de hade kokat i många år började det stöna och kvida ur kitteln och en stor knall hördes.

”Ett underligt djur med svart ormkropp och katthuvud hoppade ur kitteln och försvann ner i djupet. Odjuret trivdes i sjön, växte sig oerhört och väckte fasa bland människorna då det visade sig. Till sist nådde det runt Frösön och kunde bita sig själv i svansen.”

Sägnen berättar vidare att odjuret trollbands med en formel som höggs in i en sten, Frösö Runsten. Genom tiderna har ingen kunnat bevisa att Storsjöodjuret existerar, men heller inte att det inte gör det…

Vissa säger att odjuret har pucklar och en lång spetsig svans. Andra säger att odjuret är grönt och har vita prickar, och att det lägger ägg varje år. Men alla säger att odjuret är ett snällt odjur. Det är vårt Storsjöodjur.

Storsjöodjurscenter i Svenstavik

Mitt i Svenstavik finns ett interaktivt Storsjöodjurscenter i form av en spaningscentral som alltid är i beredskap, ifall Storsjöodjuret dyker upp. På Storsjöodjurscentret får besökare veta mer om Storsjöodjuret.  Både nyblivna och erfarna Storsjöodjursspanare är välkomna.  Här finns berättelsen om hur det gick till när Storsjodjuret nästan fångades och i Odjurssoffan kan den som vill lyssna till vittnen som berättar om spännande och äventyrliga möten med Storsjödjuret. I ”Odjursmakaren” kan besökare rita egna Storsjöodjur. De kan sedan släppa ut det i en Odjurspool och se hur odjuret simmar iväg på en stor skärm.

Storsjöodjurscenter i Svenstavik foto Storsjöodjurscenter

Bli en odjursforskare

Vad finns under ytan egentligen? Än finns inget svar. Undervattenskameror finns utplacerade i Storsjön och ibland har det dykt upp oförklarliga rörelser och figurer på skärmarna.

Ta en tur med båt och titta ner i Storsjöns mörka magiska djup. Kanske ser du Storsjöodjurets spetsiga svans svänga förbi… eller kanske ett riktigt Storsjöodjursöga tittar tillbaka på dig… eller kanske har Storsjöodjuret fått ungar… Vem vet…

Fast utställning om Storsjöodjuret på Jamtli

På museet Jamtli i Östersund kan besökare åka rutschkana genom Storsjöodjurets mage ned till utställningarna. I Storsjöodjursutställningen finns bland annat den fångstsax som en gång användes för att försöka fånga Storsjöodjuret. Saxen agnades då med en gris.

Observationsplatser för Storsjöodjursspaning

Runt Storsjön finns åtta olika spaningsplatser för odjursintresserade. Vid de här platserna har tidigare vittnen sett Storsjöodjuret passera. Platsen vid Sunne kyrkoruin innehåller en odjursskulptur och en mini-utställning om odjuret i en lada. På Rödön finns odjursspår att följa från färjeläget och en bit in mot Tibrandsholm. I Hallen finns en vind-driven lock-anordning för att locka till sig odjur och i Håkansta finns en kamera och en kikare i jätteformat för att spana med och att klättra på. Vid Hackås kyrka finns en väggmålning i spaningsplatsen som visar hur det gick till när gårdsfolket såg odjuret och på Hoverbergstoppen kan man spana efter kyrktorn och odjur samtidigt. I Trångsviken finns en fontän med Storsjöodjursägg och i Vallsundet kan du fotografera Östersunds stad genom odjurets siluett.

Ann Adsten Jämtland/Härjedalens Turistförening