Bada i Berg

Börtnansjön, Börtnan

Gräsbevuxen strand, grävd pool med dammduk, brant fram till poolen. Omklädningsrum och dass finns. Telefon: 070 368 11 46 Gunnel Hennebo E-Post hennebo@bahnhof.se

Välkommen till Börtnansjön, Börtnan